'Jongeren hebben behoefte aan ontmoetingsplek in Ede'

EDE Uit de jeugdmonitor van Ede blijkt dat jongeren behoefte hebben aan een ontmoetingsplek. Jongerencentrum Perron 31 is zo'n plek. Uit de evaluatie van Perron 31 blijkt echter dat het centrum nog veel beter gebruikt kan worden. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom voor om samen met jongeren, omwonenden, de cultuursector, het onderwijs en andere belanghebbenden na te denken over de rol en invulling van jongerencentrum Perron 31 en andere ontmoetingsplaatsen voor jongeren in Ede en de dorpen.

De afgelopen 2,5 jaar werkte Perron 31 aan meer naamsbekendheid en het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de doelgroep (jongeren tussen de 12 en 23 jaar). Dit is nog onvoldoende gelukt. De bezoekersaantallen blijven achter. De jongeren die Perron 31 bezoeken zijn redelijk tevreden over de aangeboden activiteiten. Wel geven de jongeren

aan dat de balans tussen de verschillende activiteiten zoals talentontwikkeling, muziek en ontmoeten beter kan.

,,Jongeren willen elkaar ontmoeten in een vertrouwde sfeer en op een plek waar wat te doen is. Of dat nu bij een vereniging, kerk of in de wijk is. We willen van jongeren weten wat zij belangrijk vinden en hoe een ontmoetingsplek hierop aansluit", aldus wethouder Jeugd, Leon Meijer.

Uit de jeugdmonitor van Ede blijkt de behoefte naar een ontmoetingsplek voor jongeren. Hoe deze plek er precies uitziet en welke activiteiten er moeten plaatsvinden is iets wat de gemeente samen met betrokkenen wil vorm geven. Na de zomer starten we dit traject samen met belangrijke partners als jongeren, scholen en omwonenden.