Nieuwbouw

BARNEVELD Op het nieuwe terrein van begraafplaats De Plantage in Barneveld wordt van bovenaf de toekomstige inrichting al duidelijk. De afgelopen maanden is het terrein van ongeveer 2,5 hectare groot aan de Oldenbarnevelderweg opgehoogd met begraafplaatszand en aarde. Nu het terrein wordt afgewerkt, worden de contouren van de toekomstige...
VOORTHUIZEN Leerlingen van de Wheemschool in Voorthuizen kregen dinsdagmiddag de eer om, samen met sportwethouder Didi Dorrestijn, de nieuwe gymzaal De Brug aan de Jan Steenstraat te openen. De gymzaal, dit jaar gebouwd op dezelfde plek als waar de oude gymzaal stond, is vanaf nu in gebruik genomen.
Advertorial
BARNEVELD Gezonde voeding. Daar hoort dagelijks een stukje fruit bij, vindt Arjan Klarenbeek. Daarin staat hij niet alleen, want ook tal van bedrijven en...
BARNEVELD Om de woningnood onder starters in Barneveld te verlichten, zou er wellicht meer gewerkt kunnen worden met flexwoningen, kleine huizen die snel en goedkoop voor een korte periode ergens geplaatst kunnen worden. En door slim de juiste locaties voor dit soort woningen te kiezen, kan deze plek op een later moment verder worden ontwikkeld.
BARNEVELD Tot 2030 komt er bijna 50 hectare aan stallen, schuren en boerderijen vrij in de gemeente Barneveld. De regio's Amersfoort en Foodvalley, waarvan de Barneveld allebei onderdeel uitmaakt, komen met een plan van aanpak om nieuwe invulling te geven aan vrijkomende agrarische vastgoed. Zij willen onder meer een 'bewustwordingscampagne'...
Advertorial
GARDEREN Plannen om thuis het interieur eens flink onder handen te nemen, toe aan een nieuwe eethoek of gewoon op zoek naar leuke woonaccessoires? Kom dan...
KOOTWIJK Voor het mogelijk maken van de uitbreiding van het recreatieterrein van paardensportcentrum Gert van den Hoorn in Kootwijk, zal het college van burgemeester en wethouders extra rekening houden met de aanwezigheid van vleermuizen rond het terrein en de ontwikkelingen op het gebied van stikstof.
VOORTHUIZEN Het plangebied van het nieuw aan te leggen appartementencomplex De Pastorietuin nabij de Hervormde Dorpskerk in Voorthuizen, wordt nader bekeken door de monumentencommissie van de gemeente Barneveld. Bekeken wordt of het plan acceptabel is, in samenhang met de nabije aanwezigheid van de kerk, een beschermd rijksmonument. De...
Advertorial
BARNEVELD Praat met Wilma van Ginkel van Eigenstijl Wonen in Barneveld en je wordt direct enthousiast om in haar woonwinkel aan de slag te gaan. Met passie...
BARNEVELD Mixed Hockeyclub Barneveld (MHCB) krijgt een borgstelling voor een kwart miljoen euro van de gemeente Barneveld. Met die lening, die in twintig jaar tijd moet worden afgelost, kan een financieringsgat voor de realisatie van het nieuw clubgebouw op sportpark Oosterbos gedicht worden. 
BARNEVELD De bouwvergunning is binnen en na een voorbereiding van bijna twee jaar heeft eigenaar Romeyn Invest de nieuwbouwplannen gepresenteerd voor een appartementencomplex tussen de Langstraat en het Torenplein, in het hartje van Barneveld. Het Anker omvat in totaal acht appartementen.
LUNTEREN Een groep betrokken Lunteranen heeft zich het afgelopen jaar gebogen over een mogelijke herinrichting van het Nieuwe Erf in centrum van Lunteren. Het doel daarmee is onder meer om het hart van Lunteren gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. Maandagavond 21 oktober is er een bijeenkomst in het Westhoffhuis waar alle...