• Bezorgde Voorthuizenaren in gele hesjes horen dat de locatie Zeumeren onderdeel blijft uitmaken van het onderzoek naar windmolenlocaties.

    Wouter van Dijk

´Zeumeren´ blijft in windmolenplan

VOORTHUIZEN De locatie langs snelweg A1 bij Zeumeren blijft bestaan als optie binnen het nog uit te voeren locatie-onderzoek voor windturbines in de gemeente Barneveld. Een raadsmeerderheid gaf het college de vrije hand om verder te gaan in de planvorming voor windmolens, waarbij het zoekgebied het volledige grondgebied van de gemeente blijft beslaan. Locaties benoemen of uitsluiten is volgens de meerderheid nog niet aan de orde.

Wouter van Dijk

Dat bleek woensdagavond tijdens de raadsvergadering, waar vijf van de zeven fracties hun handtekening zetten onder het document ´Notitie Reikwijdte en Detailniveau.´ Dat document moet een opstap vormen naar een locatie-onderzoek. ,,Het is belangrijk om daarin alle plekken in de gemeente mee te nemen, zodat je later geen gedoe krijgt over locaties die niet zijn onderzocht´´, stelde Arjan Westerneng (CDA). Ook andere fracties wezen erop dat het nu nog helemaal niet over locaties zou moeten gaan. ,,We praten nu eerst over criteria hoe we het onderzoek gaan uitvoeren, zodat we straks een allesomvattend plan hebben´´, zei Martin Lentink (Pro´98). ,,Dat is beter dan dat we hap-snap per initiatief voor windmolens kijken waarom daar wel en daar niet.´´

REURING Toch ontkwamen de raadsleden er niet aan iets te zeggen over de locatie ´Zeumeren´, waar al zo veel reuring over is, sinds in april 2017 een plan naar buiten kwam voor drie turbines met een ashoogte tot maximaal 166 meter. Net als tijdens de commissievergadering twee weken geleden zat de publieke tribune weer bomvol Voorthuizense gele hesjes; bewoners die zich zorgen maken over de komst van windmolens. Tijdens die commissievergadering sprak Evert Brom namens de actiegroep Voorthuizen Windmolens Nee over de fuik in het locatie-onderzoek. Nu de raad besluit Zeumeren mee te nemen, kan het volgens hem zo zijn dat wanneer een initiatiefnemer met een concreet plan voor windmolens op deze plek komt, deze initiatiefnemer vrij spel heeft. 

ZIENSWIJZEN ,,Onjuist´´, stelde Lentink. ,,We hebben dit verhaal nog eens laten checken door een expert (Hekkelman Advocaten, red.) Belanghebbenden kunnen elk moment in het traject nog met zienswijzen komen.´´ Westerneng voegde toe: ,,Juist door nu geen locaties uit te sluiten, hebben we straks duidelijkheid over hoe goed verschillende plekken in de gemeente scoren op de eventuele realisatie van windmolens. En ik verwacht eerlijk gezegd dat Zeumeren op dat vlak helemaal niet go goed zal scoren. Haal je ´Zeumeren´ er nu uit, dan weet je die score niet en zet je bovendien alle andere locaties op achterstand.´´ Lukas Scheijgrond (ChristenUnie): ,,Er is nu geen reden om locaties uit het onderzoek te houden.´´ Wat betreft Zeumeren vroeg en kreeg hij ook de toezegging van wethouder Didi Dorrestijn dat de eerder vastgestelde gebiedsvisie voor Zeumeren uit 2011 meegenomen wordt in het locatie-onderzoek. Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief): ,,Zeumeren kan alleen afvallen op basis van goede argumenten. Ik hoop dat die er zijn, maar dat zal uit het verdere onderzoek nog moeten blijken.´´

HEILLOZE WEG Fel tegenstander van de ,,landschapsverpestende´´ windturbines blijft de fractie van Lokaal Belang, die tegen de notitie stemde. ,,Triest dat dit college en deze partijen tóch doorgaan op deze heilloze weg, draagvlak en participatie blijken loze woorden´´, zei Gonda Lenters, die in haar bijdrage andermaal refereerde aan de ´fuik´ van Brons. Ook volgens haar zijn, door Zeumeren nu niet uit te sluiten, windmolens hier niet meer tegen te houden. ,,Er zijn geen voorbeelden van procedures waarbij bewoners met succes in beroep zijn gegaan.´´Ze uitte tijdens de vergadering haar zorgen over de afstand tussen de molens en de dichtstbijzijnde woningen en de gezondheidsrisico´s. ,,Duurzaamheid is niet een doel op zich, maar dient het welzijn van deze en onze volgende generatie. Daar past wakker liggen door het lawaai van turbines niet bij.´´ Ze wees er in haar verhaal nog op dat ,,op zee nog capaciteit is voor 4.500 hoge windmolens.´´

De tweede partij die tegen de notitie stemde, was de VVD, die middels een wijzigingsvoorstel nog tevergeefs een poging deed om ´Zeumeren´ alsnog uit de notitie geschrapt te krijgen. ,,We zijn niet tegen windenergie, maar deze plek vinden we echt ongewenst, gezien het economisch belang van de recreatie´´, aldus Sandra Reemst (VVD). ,,Bij twijfel, niet inhalen.´´ Het VVD-voorstel om ´Zeumeren´ te schrappen, haalde het niet.