• Het recreatiegebied Zeumeren, vanuit de lucht gezien. De overlast is er afgelopen seizoen teruggedrongen door onder meer de inzet van BOA's.

    Leisurelands

‘Meer boetes en minder overlast op Zeumeren’

VOORTHUIZEN De maatregelen tegen overlast door onder meer vernielingen en alcoholmisbruik op het Voorthuizense recreatiegebied Zeumeren, hebben hun vruchten afgeworpen. Dat laten de gemeente Barneveld en terreineigenaar Leisurelands in een persbericht weten. ,,De resultaten zijn veelbelovend. Er zijn tientallen waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Ook kregen meerdere personen een gebiedsverbod. In de praktijk is minder overlast geconstateerd en ook is de hoeveelheid zwerfvuil afgenomen.’’  De geslaagde aanpak zal ook volgend jaar worden voortgezet.

Omdat het recreatiegebied in het verleden te maken had met veel overlast, sloegen de gemeente Barneveld en Leisurelands eerder dit jaar de handen ineen. Zo hebben de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de gemeente Barneveld er in de periode van 15 maart tot en met eind augustus veelvuldig toezicht gehouden. Ook werden er borden geplaatst om bezoekers extra te wijzen op de huisregels, het terreinreglement.

Burgemeester Asje van Dijk looft de samenwerking met de terreineigenaar. ,,We hebben op een prima manier met elkaar samengewerkt om bezoekers die overlast veroorzaken vaker op hun gedrag te wijzen en ook te bekeuren. De plaatsing van de borden maakt het voor BOA’s makkelijker om bezoekers hierop te wijzen. Zo blijft dit recreatiegebied een plek waar je veilig naartoe kunt gaan en geen overlast ervaart.”

Volgens Leisurelands was de ondersteuning van de gemeente Barneveld ook noodzakelijk. ,,Met ons team alleen hadden we dit niet voor elkaar kunnen boksen. Onze medewerkers zijn in eerste instantie gastheer van het recreatiegebied.”

De gemeente Barneveld en Leisurelands hebben de samenwerking onlangs geëvalueerd en hebben besloten deze voort te zetten.