• 2013-12-11 17:48:40 ILLUSTRATIE DEN HAAG - Een jongen in pyjama met knuffelbeer staat in de deuropening van een kamer met bierflesjes en sigaretten. In 2012 zijn 95.000 gevallen van huiselijk geweld bij de politie gemeld. In 44,8 procent van de gevallen is het geweld gericht op de partner en in een kwart van alle incidenten is er alcohol in het spel. ANP XTRA ROOS KOOLE

    Roos Koole

'Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt aandacht'

BARNEVELD Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Barneveld zet stappen in de goede richting, maar nog niet alle kennis voor een goede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is in huis. ,,We zijn tevreden met de ontwikkeling, maar we zijn er nog niet."

Door Wouter van Dijk

Dat meldde wethouder Hans van Daalen donderdagavond, tijdens een presentatie over Veilig Thuis, de nieuwe regionale organisatie die met lokale CJG's samenwerkt. Barneveld heeft ervoor gekozen de regie over meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds begin dit jaar zo veel mogelijk lokaal te houden. ,,Maar daarvoor is wel eigen expertise nodig", zegt de wethouder. ,,We hebben inmiddels enkele gespreksvoerders met ervaring vanuit het bureau jeugdzorg aangenomen, maar momenteel hebben we ook nog steeds hulp van externe organisaties nodig. Het werk is voor een groot deel nieuw, er komen ook veel aanvragen binnen. Daar komt bij dat we te maken hadden met een overgangssituatie, nog niet alle gegevens van huidige cliënten waren in beeld."

GOED OP SCHEMA Zorgen maakt de wethouder zich er allerminst over. ,,Zo'n proces heeft tijd nodig, wat dat betreft zitten we goed op schema. Drie maanden geleden hadden we op deze nieuwe taak nog geen goed zicht, dus wat dat betreft hebben we al een flinke slag gemaakt." Het CJG beschikt momenteel over acht gespreksvoerders. ,,Dat aantal breidt de komende tijd verder uit, daar is voldoende budget voor beschikbaar."

In de regio West Veluwe Vallei kwamen er in het eerste kwartaal bij Veilig Thuis 26 meldingen van kindermishandeling binnen. Wat betreft meldingen van huiselijk geweld telde Veilig Thuis in deze periode 26 meldingen uit de gemeente Barneveld. De politie deed in diezelfde periode bij Veilig Thuis zo'n veertig jeugdzorgmeldingen uit Barneveld. Er werd in één situatie een huisverbod opgelegd, waarbij een pleger van huiselijk geweld tijdelijk zijn woning niet in mag.

Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in de meeste gevallen bij het CJG binnen via de regionale organisatie Veilig Thuis, waarin het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn samengegaan. De lokale invulling van het CJG is voor deze organisatie van groot belang, aldus projectmanager Miranda Hendriksen. ,,De oren en de ogen in de wijken hebben we hard nodig."

AANTAL MELDINGEN STIJGT ,,Over het algemeen zien we in de eerste maanden van dit jaar een stijging in het aantal meldingen en adviesvragen, zegt Hendriksen. ,,Wellicht dat meer bekendheid van het algemene telefoonnummer (0800-2000) daar een belangrijke rol in speelt." Dat laatste beaamt ook Van Daalen. ,,We zien een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Los van de cijfers is snelheid van inzet wellicht nog veel belangrijker. In de nieuwe opzet verwachten we door beter te signaleren sneller te kunnen reageren op gewelds- en mishandelingssituaties, waardoor de kans verkleint dat escalaties optreden. We hebben het hier over een kwetsbare groep, die verdient de juiste aandacht. Meer samenwerking op verschillende vlakken juich ik alleen maar toe. Is er in een gezin bijvoorbeeld sprake van kindermishandeling, dan zijn er vaak ook nog andere problemen aan de hand."

Hendriksen: ,,Met het samengaan van de verschillende organisaties werken we nu met één gezamenlijk doel: veiligheid binnen een gezin. Eerder liepen verschillende visies nog wel eens langs elkaar heen. Door daarnaast intensiever samen te werken met de lokale Centra voor Jeugd en Gezin willen we ernaartoe dat we sneller en dichter bij de burger de juiste hulp kunnen bieden."