• Pauw Media

'Adopteer nu anti-fijnstofsysteem'

BARNEVELD Een systeem van de Barneveldse firma Jansen Poultry Equipment voor vleeskuikens wordt al enkele jaren in landen buiten de Europese Unie gebruikt, maar is binnen de EU niet toegestaan. Dit tot frustratie van directeur Ab Jansen, die beweert dat het systeem de uitstoot van fijnstof - wat in de regio Barneveld een groot probleem is - met zo'n zestig procent terugdringt en die van ammoniak met zelfs ongeveer negentig procent. De EU - en dus Nederland - wil er echter niet aan.

Jannes Bijlsma

Het gaat om een droogsysteem van vleeskuikenmest voor fijnstofreductie buiten de stal. Hierbij wordt de afgewerkte lucht uit de stal door de natte mest geblazen, waarbij de natte luchtdeeltjes de fijnstof opvangen. De afdelingen in de stal zijn 3 x 1,80 meter groot. ,,Als je mest binnen 24 uur opvangt en droogt heb je veel minder uitstoot", weet hij. ,,De vleeskuikens lopen op een schone trampolinevloer. De mest valt door die vloer en wordt netjes op een mestband opgevangen en afgevoerd."

PILOT Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) doet geen onderzoek naar dit vleeskuikensysteem. ,,We hebben het wel ingediend voor de pilot, maar het is afgewezen omdat ze onderzoek willen doen naar de reductie van fijnstof in de stal en niet er buiten." Een andere techniek van Jansen Poultry Equipment - het zogenoemde ionisatiesysteem voor fijnstofreductie - is wél voor in de stal en wordt dus wel onderzocht. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

HYGIËNISCH Het systeem voor vleeskuikens heeft niet alleen voordelen voor de uitstoot van fijnstof, een probleem waar de sector in deze regio zo mee worstelt en waarvoor naarstig wordt gezocht naar snelle oplossingen. Het is ook een stuk hygiënischer voor de kuikens, aldus Jansen. ,,Ze lopen niet door hun eigen mest, waardoor ze minder ammoniak opsnuiven en een kleinere kans hebben op ziekten en ontstoken voetzolen. Ze lopen tenslotte niet meer door hun eigen mest. Hierdoor kun je het antibioticagebruik terugdringen." Ook de pluimveehouders hebben er profijt van. ,,Vele van hen kampen met besmetting van de MRSA-bacterie, die resistent is voor antibiotica."

Jansens systeem mag echter in de Europese Unie nog steeds niet worden gebruikt, tot frustratie van de eigenaar van Jansen Poultry Equipment. Europa hanteert de regel dat vleeskuikens verplicht in strooisel moeten rondlopen. ,,Een jaar geleden zat ik nog in Brussel aan tafel, maar dan belandt het in een la en kijkt niemand er meer naar om. Onbegrijpelijk. Wij vinden een schone leefomgeving voor mens en dier belangrijk, maar blijkbaar denkt men er in Brussel anders over."

DIERENBESCHERMING Het bevreemdt Jansen verder dat dierenwelzijnsorganisaties het systeem niet omarmen. ,,Als ik in gesprek ben met een organisatie als de Dierenbescherming, dan zeggen ze: 'Klopt, de leefomgeving voor het kuiken is beter. Maar ze vinden de relatief kleine hokken met deurtjes lijken op een kooi. 'Dat kunnen we niet uitleggen naar onze achterban', zeggen ze dan." Andere partijen hechten volgens Jansen te sterk aan scharrelruimte voor de vleeskuikens. ,,Scharrelen doen legkippen om hun verenpakket te onderhouden, maar het dons van vleeskuikens is na 35 dagen - als ze worden geslacht - nog helemaal niet ontwikkeld. Ze hoeven dus ook niet te stofbaden."