• Wouter van Dijk

Barneveld krijgt praktijkcentrum voor aanpak fijnstof

BARNEVELD In het Poultry Expertise Centre aan de Barnseweg in Barneveld komt een praktijkcentrum in de strijd tegen de uitstoot van fijnstof bij pluimveehouderijen. Het centrum moet ervoor zorgen dat nieuwe technieken getest worden, zodat ze sneller ingezet kunnen worden.

Wouter van Dijk

Dat meldt de Regio Foodvalley, die samen met de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Renswoude eerder afspraken maakte over uitstoot van fijnstof. Samen met verschillende brancheorganisaties zoals LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en met Wageningen Universiteit ondertekenden alle partijen daartoe het manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. Met elkaar is toen afgesproken dat er maatregelen moeten komen om de uitstoot van fijnstof terug te dringen. Eerder werd duidelijk dat de uitstoot negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid.

BETAALBAAR Concreet wordt inmiddels een groot aantal maatregelen genoemd. Uitgangspunt daarbij is volgens Regio Foodvalley dat daarvoor 'betaal- en haalbare' technieken kunnen worden gebruikt. ,,Het doel hiervan is dat de negatieve bijdrage van de veehouderij aan de lokale luchtkwaliteit vermindert en tegelijkertijd een duurzaam voortbestaan van de veehouderijbedrijven wordt geborgd.'' Daarvoor zijn dus nieuwe technieken nodig, en daar kan het nieuwe praktijkcentrum in Barneveld een rol spelen, stelt Regio FoodValley. ,,Het centrum ontwikkelt een stappenplan om met alternatieve meetprocedures innovatieve technieken sneller praktijkrijp te krijgen.''

LONGKLACHTEN Aanleiding voor het manifest zijn verschillende rapporten die vorig jaar naar buiten kwamen en wezen op de gezondheidsrisico's door te veel fijnstof in de lucht. In het najaar kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een rapport waaruit blijkt dat in gemeenten als Barneveld, Ede en Renswoude de gemeten hoeveelheid fijnstof in de lucht in 2015 boven de landelijke norm lag. Daarbij wordt de link gelegd met de aanwezigheid van grootschalige pluimveehouderijen. Eerder wees een ander rapport op gezondheidsrisico's bij te hoge fijnstofgehaltes in de lucht. Met name mensen met longklachten kunnen er veel last van ondervinden. Omwonenden van intensieve veehouderijen, en dan met name pluimveehouderijen, hebben vaker last van hoesten, piepende adem en andere luchtwegklachten. De longfunctie van bewoners in gebieden met veel vee neemt volgens het RIVM met twee tot vijf procent af. Het RIVM verwacht dat voor veel meer gemeenten fijnstof de komende jaren een groeiend probleem wordt, niet alleen door landbouw, maar ook door toename van verkeer en industrie.

Label:

Fijnstof