'Beperk gratis gebruik theater door Harmonie en muziekschool'

BARNEVELD Wensenlijstjes. Die werden dinsdag door de politiek vooral ingediend in het debat of het Schaffelaartheater vanaf 2016 mag rekenen op een jaarlijkse subsidie van vier ton de gemeente Barneveld. De SGP is het theater gezien de steeds maar oplopende kosten liever kwijt dan rijk. Anderen denken juist meer na over hoe de gemeente kan helpen de instelling op een verantwoorde manier in het zadel te houden.

Hans-Lukas Zuurman

Extra subsidie is echter niet zomaar geregeld, zo bleek tijdens de raadscommissie Bestuur. Zo wil de ChristenUnie eerst beter in beeld krijgen wat er gebeurt als er geen, minder of meer subsidie wordt verstrekt aan het Schaffelaartheater. Fractievoorzitter Heimen Schuring labelde de keuzes aan namen van (oud)wethouders. Zo riep hij in herinnering dat voormalig wethouder Gerrit Tijmensen bij de realisatie van het theater had gezegd dat er ,,nul euro'' subsidie nodig zou zijn, terwijl wethouder Gerard van den Hengel ooit ,,terug naar twee ton'' riep en wethouder Eppie Fokkema ,,nu met vier ton'' komt. ,,Zet alles op papier onder elkaar om te kunnen vergelijken, we willen weten wat er gebeurt. Dan kunnen we daarover praten, evenals over het verbeterplan van het theater dat in aantocht is'', aldus Schuring, die aandrong op veel meer onderbouwing van het subsidievoorstel. ,,Het roept nu meer vragen dan antwoorden op.'' Wethouder Eppie Fokkema beloofde de ChristenUnie de varianten uit te werken. ,,Overigens is de Fokkema-variant het voorstel van het héle college'', benadrukte hij.

PIJN VERDELEN Schuring vindt samen met Burger Initiatief (BI) dat de pijn ook verdeeld moet worden onder de gebruikers van het theatergebouw. Zo hebben de in het pand gevestigde muziekschool en De Harmonie recht op 181 dagdelen 'gratis' gebruik van theaterruimte, betoogde Schuring. Dit op basis van eerder gemaakte afspraken. ,,Kunnen we dat aantal terugschroeven? Op deze manier kunnen we geld verdienen. Het is nu huurderving'', aldus de fractievoorzitter. Fractievoorzitter Judith van den Wildenberg (BI) wees nog op een memo van de gemeente uit 2010 waaruit zou blijken dat De Harmonie haar 'gratis' dagen al ingeleverd had in ruil voor het lopen van minder exploitatierisico's. De wethouder bleek daar niets van te weten en gaat het uitzoeken.

DEUGDELIJK FINANCIEEL BELEID VVD-raadslid Mijntje Pluimers liet weten te gaan voor ,,een variant waarin het theater met deugdelijk financieel beleid kan bestaan. Het theater is van grote waarde voor de samenleving en kan zonder vrijwilligers niet bestaan. Jammer dat er problemen zijn met de financiering. Wij willen precies weten hoe het zit met de regierol van de gemeenteraad.'' Pro'98 sloot zich daarbij aan: ,,De verichte onderzoeken bevestigen het beeld dat het theater goed draait, maar te weinig subsidie heeft'', stelde raadslid André van de Burgwal vast. ,,Ons gaat het erom dat we weten wat nodig is om het theater draaiende te houden. Er is ook een Burgwal-variant: kijk wat er met de benodigde kapitaalinjectie moet gebeuren'', doelde hij op het negatieve eigen vermogen van 5,5 ton waarmee het theater kampt en dat volgens de onderzoekers moet worden aangezuiverd. ,,Daar moeten we wat mee.'' Ook Burger Initiatief-fractievoorzitter Judith van den Wildenberg en Henk Smit van het CDA sloten zich daarbij aan.

SGV-fractievoorzitter Henk van den Brink vindt vier ton subsidie per jaar veel. ,,Dat moet met minder kunnen, zeker gezien het aantal vrijwilligers'', meent hij.

KNARSETANDEND De SGP keek knarsetandend toe hoe er nu opnieuw een voorstel op tafel lag om de subsidie voor het theater verder op te schroeven. ,,Dat is al eerder gebeurd. Wij weten niet hoe het in de toekomst gaat'', sprak fractievoorzitter Koos van der Tang. ,,We hebben een ernstig probleem hier. Het kan niet zo zijn dat de gemeenschap steeds opdraait voor de tekorten.'' Van de Burgwal viel in: ,,Ik zou zeker niet in termen van problemen praten. Er ligt een klip en klaar onderzoek dat dit theater in vergelijking met andere theaters prima draait.''

De crux zit 'm in het feit dat onderzoeker LaGroup daarbij vaststelt dat de subsidie in vergelijking met andere theaters te laag is. Van der Tang koos daarop voor de kwalificatie 'uitdaging' in plaats van 'probleem'. ,,Hier geldt: een man, een man, een woord een woord'', doelde hij erop dat de subsidie volgens hem niet maar verhoogd kan blijven worden op basis van eerdere besluiten. ,,Het gaat niet over het theater zelf, maar over het financiële deel ervan en het bestuur. We kunnen niet een blanco cheque voor de toekomst geven.''

Van der Tang stelde voor te onderzoeken in hoeverre het theater 'uitbesteed' kan worden, zoals dat recent met de gemeentelijke sportaccommodaties is gebeurd. Van de Burgwal wees Van der Tang erop dat het theater een zelfstandige BV is die niet nog een keer verzelfstandigd kan worden. ,,En wij draaien niet op voor tekorten, we zijn geen eigenaar, dat is een misvatting. Wel heeft de gemeente belang bij een mooi en goed draaiend theater.''

Zie ook:

'Politiek voelt zich 'overvallen' door tekort bij theater' (Barneveldse Krant, 24 juni 2015)