• Bram van den Heuvel

Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld is in trek

BARNEVELD Ruim een jaar na de oprichting van de lokale branchevereniging Zorg & Welzijn in Barneveld, is de helft van de potentiële organisaties in de gemeente Barneveld lid geworden. Dat is een uitstekende score, zegt voorzitter Wilma Gorissen.

Door Hans-Lukas Zuurman

Businessclub Zorg & Welzijn zag op 30 januari vorig jaar formeel het levenslicht en telt inmiddels veertig leden: van huisarts, GGZ-instelling, zorgboerderij tot thuiszorgorganisatie.

,,Afgelopen jaar hebben we vooral gekeken wat het nut van een branchevereniging is'', licht Gorissen toe. ,,De manier waarop dat gegaan is, stemt ons tot tevredenheid: er is namelijk volop belangstelling voor het bundelen van kennis en voor ontmoeting van organisaties die zich met zorg en welzijn bezighouden.''

KRUISBESTUIVING Doel is ,,het zorg- en welzijnsklimaat in Barneveld op niveau houden en versterken voor de inwoners van de gemeente (...) Het gaat om kruisbestuiving en cocreatie: het uitwisselen van kennis en creatie van nieuwe producten en diensten'', zo is erover te lezen in het jaaroverzicht dat tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering werd behandeld.

,,Veel mensen kenden elkaar niet, dat verrastte mij. Inmiddels ontstaan er leuke samenwerkingsvormen'', vervolgt Gorissen. ,,Bijvoorbeeld tussen een kinderopvangorganisatie en een zorgboerderij die bij elkaar over de vloer komen. Daar word ik blij van.''

KNELPUNTEN Volgens Gorissen draait het in de zorg- en welzijnssector steeds meer om ondernemerschap, waarin het bestaansrecht van een organisatie bewezen moet worden. Tegelijk is de rol van de overheid veranderd: die is deelnemer geworden en niet dé oplosser van problemen. ,,Mensen en organisaties lossen steeds vaker met elkaar problemen en knelpunten op.''

Waar nodig vervult de businessclub de rol van overkoepelende belangenorganisatie. ,,Dat gebeurt bijvoorbeeld richting de gemeente. Zo hebben we vorig jaar op hun verzoek meegedacht over het financieringssysteem rond de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Leden hebben concrete inbreng gehad. Zo hebben we ernaar gestreefd om de administratieve last zo laag mogelijk te houden, met behoud van kwaliteit. Dat is gelukt.''

BASIS Natuurlijk zijn er verschillende belangen en zelfs concurrerende belangen, erkent Gorissen. ,,Maar dat kan prima naast elkaar bestaan, net zoals je in een middenstandsvereniging ook meerdere fietsenmakers of bakkers hebt. Er is namelijk ook een gedeeld belang: het in stand houden en versterken van een goed zorg- en welzijnklimaat.'' Gorissen zegt ,,heel blij'' te zijn dat in relatief korte tijd de businessclub al zo ver in de steigers gezet is. ,,We hebben nu een stevige basis waarop we kunnen bouwen.''