• import

Chickfriend al eerder op radar van inspectie

BARNEVELD De eigenaren van bloedluisbestrijder Chickfriend uit Barneveld, verdacht van fipronilgebruik in pluimveestallen, stonden al in september 2016 op de radar van controle-instantie Skal.

Jannes Bijlsma

Uit onderzoek van voedselwaakhond foodwatch blijkt dat een controleur destijds een 'lichte afwijking' constateerde bij een biologisch pluimveebedrijf. Een dochterbedrijf van Chickfriend, genaamd Chickclean (met dezelfde eigenaren), zou niet-toegestane middelen hebben gebruikt bij de reiniging van een stal. Chickclean vermeldde op de factuur het middel 'Kilcox', dat niet mag worden gebruikt in de Nederlandse veehouderij. De Skal-inspecteur meldde de constatering van het gebruik van Kilcox niet bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In november 2016 kreeg de NVWA een anonieme tip binnen over fipronilgebruik door Chickfriend in de pluimveesector. Daar deed de NVWA toen niets mee. Pas in juli 2017 kwam het grootschalig gebruik van fipronil aan het licht en werden honderden pluimveebedrijven, waaronder tientallen in de regio Barneveld, geblokkeerd.

Skal is toezichthouder namens het Ministerie van Landbouw op de biologische voedselketen. Foodwatch bestudeerde voor haar onderzoek de Skal-inspectierapporten in de periode januari 2016-februari 2018, dus voor en na de fipronilcrisis. Haar conclusie luidt dat er de afgelopen twee jaar meer dan vijftien soorten verboden ontsmettings- en bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt bij ruim zestig biologische pluimveebedrijven. Vóór de uitbraak van de crisis voldeden de pluimveebedrijven vrijwel allemaal aan de biologische vereisten, zo stelde Skal vast. Na de uitbraak deed Skal op de geblokkeerde bedrijven nieuwe inspecties, waarbij toen pas in de administratie bij boeren facturen werden gevonden waar Dega16 (fipronil) en vele andere niet-toegestane middelen werden genoemd. 

De toezichthouder herkent zich totaal niet in het beeld dat foodwatch schetst. ,,We zijn het volledig oneens met de suggestie dat als de Skal-inspecteurs hun werk beter hadden gedaan, het met de fipronil niet tot zo'n schandaal was gekomen", laat Skal weten op haar website. ,,Skal had de fipronilcrisis graag beperkt, of nog beter: voorkomen. Het gebruik van fipronil door Chickfriend heeft ontzettend veel leed veroorzaakt. Echter, de niet-toegestane toevoeging van fipronil was ook voor Skal onbekend en niet waarneembaar." Momenteel werkt Skal aan een lijst waarop de productnamen staan van geregistreerde middelen, om het voor de biologische pluimveehouders duidelijker te maken welke middelen voor stalontsmetting en bestrijding van bloedluis ze kunnen gebruiken.