• ..

'Duurdere meter haalt sloopprikkel weg'

BARNEVELD ,,Het duurder maken van sloopmeters neemt de prikkel voor stoppende agrarische ondernemers om te gaan slopen weg.'' Dat stelde Sjaak van Schaik van het Barneveldse adviesbureau Van Westreenen donderdag bij de bespreking van het vernieuwde functieveranderingsbeleid in de commissie Grondgebied.

Fija Nijenhuis

De balans is zoek met de wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders voorstelt, vindt Van Schaik, adviseur bij het bureau dat gespecialiseerd is in het buitengebied. Hij vertaalde zijn zorgen in een paar vragen: ,,Welke gevolgen heeft dit voor de marktwerking? Komen de sloopmeters hiermee los?''

Het huidige - overigens regionale - beleid wordt, als het aan het college ligt, op een paar punten aangepast. Het basisidee blijft zoals het was: wil een stoppende agrarisch ondernemer zijn stallen slopen, dan mag hij daarvoor een woning in de plaats bouwen. Voortaan moet hij echter meer zogeheten sloopmeters inleveren dan tot nu toe het geval was. Wie 1000 vierkante meter sloopt, kan daar nu nog 600 kubieke meter woning voor terugkrijgen. Voor diezelfde hoeveelheid moet de ondernemer in het nieuwe beleid echter 1200 vierkante meter inleveren. Sloopmeters worden dus duurder.

METERTOERISME Aan de andere kant wordt het nieuwe beleid ook flexibeler, aldus wethouder Aart de Kruijf: ,,Nu kun je nog kiezen tussen het 'terugbouwen' van een reguliere woning van 600 kubieke meter of een kleine van 350 kubieke meter. Straks mag je zelf de grootte bepalen van de woning en daarvoor in de plaats lever je het benodigde aantal sloopmeters in.'' Dat het beleid voor de hele regio geldt, is belangrijk, zei de wethouder. ,,Stel dat Ede het niet doet. Dan krijg je metertoerisme op een verschrikkelijke manier. We zijn dus genoodzaakt om als gemeenten gelijktijdig dezelfde aanpak vast te stellen.''

Behalve Van Schaik van Van Westreenen maakte bestuurslid Evert van Veenschoten van LTO Gelderse Vallei zich zorgen. ,,Niemand wordt hier beter van. Ga eerst eens met de sector om tafel.'' Hij begreep in dat verband niet waarom LTO niet betrokken is geweest bij het ontwikkelen van het vernieuwde functieveranderingsbeleid. De plannen zijn in een vroegtijdig stadium wel degelijk besproken in aanwezigheid van LTO, reageerde De Kruijf. ,,Dat was tijdens een overleg bij de Gebiedscoöperatie O-Gen.''

Daarnaast, voegde hij toe: ,,Het hoofdstramien verandert niet, de filosofie ook niet. Er zijn kleine veranderingen doorgevoerd. De wijzigingen van getallen hebben we niet direct met de buitenwacht gedeeld ter voorkoming van veel aanvragen. We wilden misbruik van beleidsontwikkeling voorkomen. Dat gebeurt makkelijk als je in het veld discussie voert over de wijziging van regels.''

,,Bedoelt u nu dat u ons niet vertrouwt? Dat we zouden gaan 'lekken'?'', vroeg Van Veenschoten. Die suggestie viel slecht bij de wethouder. ,,Dit maakt me echt boos.''

SCHAARSTE Paul Vos van de VVD was niet pessimistisch over de gevolgen van het nieuwe beleid: ,,De markt laat zich niet dwingen. Als de prijs van een sloopmeter oploopt, komen er minder beschikbaar.'' En schaarste maakt geliefd, dus de meters worden wel verkocht, dacht Vos.

Gert Bouwman van het CDA was het eens met LTO en Van Westreenen dat de aanpassingen de situatie er voor agrariërs niet beter op maakt. ,,Maar hoe zouden we het anders kunnen doen?'' Hij kreeg geen antwoord op die vraag.

Jaap van den Top van de ChristenUnie opperde om de invoering twee jaar uit te stellen. ,,Laten we eerst kijken hoe de markt zich ontwikkelt.''

De Kruijf liet weten best bereid te zijn om over een jaar nog eens goed te kijken naar de resultaten van het beleid. Maar van uitstel wilde hij niets weten. ,,In onze regio heeft drievijfde van ondernemers die ouder zijn dan 55 geen opvolger. Dat is 62 procent. Het betekent dat we ernstig rekening moeten houden met het stevig doorzetten van de afname van agrarische bedrijven. Ter vergelijking: in 2016 is er in Barneveld 22.000 vierkante meter vrijgekomen. Daarvoor in de plaats zijn zo'n acht woningen gebouwd. Uit onderzoek blijkt dat tot 2030 in onze gemeente 476.000 vierkante meter bedrijfsruimte leeg komt te staan. Het is daarom verstandig te anticiperen op wat er op ons af komt en ervoor te zorgen dat we adequaat beleid hebben. Ons doel is niet woningen te bouwen. Ons doel is gebouwen weghalen en de ondernemer een fatsoenlijke prijs leveren.''