• Aan de Vellerselaan/Bankivalaan realiseren PCO Gelderse Vallei en De Drieslag samen een schoolgebouw voor twee scholen.

    ...

Geen plek voor tweede school in nieuwbouwwijk Barneveld

BARNEVELD In de nieuw te bouwen wijk Bloemendal in Barneveld wordt vooralsnog geen plek ingeruimd voor een dependance van de Barneveldse basisschool De Spreng. De stichting PCO Gelderse Vallei had voor basisschool De Spreng een aanvraag bij de gemeente Barneveld ingediend, om in de toekomstige wijk een school te mogen bouwen. Die wees dat verzoek echter af. Wel blijft het een optie voor de toekomst.

Jannes Bijlsma

Vorige maand is de Koningin Julianaschool geopend, die aan de rand van het toekomstige plangebied ligt. Die school biedt ruimte voor een verdubbeling van het leerlingenaantal. Bij de gemeente dacht men enige tijd dat deze school alle leerlingen uit Bloemendal op kon vangen. De Julianaschool is hervormd en valt onder de stichting De Drieslag.

De Spreng, onderdeel van de stichting PCO Gelderse Vallei, wil echter ook graag een school in Bloemendal en vroeg de gemeente daarom er een dislocatie te mogen bouwen. De hoofdlocatie is gevestigd aan de Van Houtenlaan. De gemeente heeft dit verzoek nu echter afgewezen, omdat De Spreng de afgelopen jaren een lichte daling liet zien in het leerlingenaantal. Wel houdt ze de komende jaren de leerlingaantallen nauwlettend in het oog.

TOEGEZEGD Schoolbestuurder Bernard Smits van PCO Gelderse Vallei reageert verbaasd als hij te horen krijgt dat de gemeente vooralsnog niet meewerkt aan een dislocatie voor De Spreng. ,,Dat is verrassend, want dat heeft de gemeente ons toch min of meer toegezegd. Hier zal wel nader overleg over volgen." Smits erkent dat er bij De Spreng sprake is van een daling van het aantal leerlingen, maar dat die niet 'significant' is. ,,Het gaat niet om een enorme daling. Ik ga ervan uit dat dit besluit procedurele redenen heeft en dat er uiteindelijk toch wordt meegewerkt aan een dislocatie, want de gemeente wil toch niet dat er hetzelfde gebeurt als in Veller?"

DE BURGT EN VELLER Smits doelt hierbij op de grote huisvestingsproblemen voor scholen die er aan de andere kant van Barneveld bestaan, in De Burgt en Veller. De Amaliaschool in de Burgthof (De Drieslag) groeit uit haar jasje en heeft noodlokalen in gebruik in het bijgebouw De Kleine Burgt en in kerkelijk centrum De Hof. De Fontein (PCO Gelderse Vallei) kampt met soortgelijke problemen. De verwachting is dat het IKC Veller - waar beide stichtingsbesturen onder één dak een school willen realiseren - gedeeltelijk uitkomst biedt. Hiermee moet de druk op de scholen in de Burgthof af gaan nemen, maar de gemeente verwacht dat deze niet helemaal zal verdwijnen. Waarschijnlijk zal ook hier op termijn extra capaciteit nodig zijn.

Binnenkort wordt bekend welke aannemer het IKC Veller - dat wordt gevestigd aan de Vellerselaan/Bankivalaan - gaat bouwen. De stichtingen en de gemeente hopen dat deze school eind 2019 klaar is. Onduidelijk is nog of het gebouw binnen het daarvoor gestelde budget kan worden uitgevoerd. Daar bestaat onzekerheid over, omdat de bouwkosten de afgelopen maanden heel hard zijn gestegen.