• Impressie van de nieuwbouw van het Kinderhospice, het halfronde gebouw aan de voorkant, met een groen dak.

    ...

Kinderhospice Barneveld gaat uitbreiden

BARNEVELD Kinderhospice Binnenveld in Barneveld gaat uitbreiden. Begin volgend jaar start hier de bouw van een nieuwe vleugel, specifiek bedoeld voor dagopvang voor jonge kinderen met een lichamelijke zorgvraag. ,,Een dergelijke opvang is er nog helemaal niet in Barneveld, terwijl wij de expertise hiervoor wél gewoon in huis hebben.''

Wouter van Dijk

Dat zegt directeur Wilma Stoelinga van het kinderhospice vlakbij station Barneveld Noord. Aan de zuidkant van het huidige hoofdgebouw komt een nieuw, opvallend halfrond pand, dat ongeveer even groot wordt als het huidige hoofdgebouw. ,,Qua stijl zal het er, met een groen dak met beplanting, heel anders uitzien, maar juist daardoor is het ook weer aanvullend'', stelt Stoelinga. Bouwbedrijf Van de Kolk, die ook de overige bouw op deze locatie de afgelopen jaren op zich nam, start in samenwerking met lokale onderaannemers in januari met de realisatie. Tussen het nieuwe gebouw en het bestaande pand ontstaat een overkapte binnenplaats. Onder het nieuwe gebouw komt een ruime kelder voor opslag en een extra snoezelruimte. De omgevingsvergunning bij de gemeente Barneveld is inmiddels rond.

Het plan voor gespecialiseerde dagopvang komt niet uit de lucht vallen. Het kinderhospice heeft er al langere tijd plannen voor. ,,We hebben inmiddels ook al een viertal kinderen in de dagopvang rondlopen, nu wordt het tijd voor een eigen afdeling hiervoor.'' Het kinderhospice vangt sinds 2002 in de 24-uurszorg ernstig zieke kinderen op die specifiek lichamelijke zorg vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die sondevoeding, beademing of medicatie nodig hebben. ,,Die kinderen komen uit heel midden Nederland, voor deze 24-uursopvang hebben we duidelijk een regionale rol.''

Voor de dagopvang zal dat volgens haar heel anders zijn. ,,Daarmee willen we ons vooral lokaal richten. Kinderen van nul tot vijf jaar oud die extra lichamelijke zorg nodig hebben, kunnen voor opvang nu niet lokaal terecht. Dat terwijl deze kinderen er volgens demografische gegevens wel degelijk zijn in Barneveld. Het gevolg is dat ouders verder moeten reizen of dat deze kinderen helemaal niet naar een opvanglocatie gaan, maar altijd thuis blijven. Voor de kinderen zelf, maar zéker ook voor de ouders, is het prettig als dichtbij ook voor deze groep een opvangmogelijkheid voorhanden is.''

De verzorgers die nu al actief zijn aan het Binnenveld, kunnen ook in de dagopvang aan de slag, evenals professionals op het gebied van orthopedagogiek, logopedie en fysiotherapie. ,,Tegelijkertijd kunnen kinderen uit het hospice ook meedoen met activiteiten binnen de dagopvang, dus het versterkt elkaar, terwijl het ook weer los van elkaar staat.'' Om de rust te bewaren in de afdeling 24-uurszorg, is een tweede gebouw nodig, met ruimte voor maximaal twaalf kinderen in de dagopvang. Op termijn wil Stoelinga in Barneveld een soort loketfunctie vervullen voor jeugd met een lichamelijke zorgvraag, in samenwerking met onder meer de gemeente Barneveld, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau, huisartsen en stichting Mee Veluwe.

De verwachting is dat het nieuwe gebouw eind volgend jaar of begin 2021 af is. ,,Maar omdat we vóór die tijd al dagopvang in ruimere vorm willen aanbieden, kijken we nu naar mogelijkheden voor een tijdelijke unit op ons terrein voor het komende jaar.'' Het kinderhospice heeft professionele zorg in huis, aangevuld met de hulp van vrijwilligers. ,,Wat dat laatste betreft, kunnen we momenteel wel extra mensen gebruiken. Vooral jonge mensen zijn zeer welkom.''