'Mobagat straks echt een gifbelt'

BARNEVELD Met het accepteren van vervuilde grond in de zwaardere categorie 'industrie' in het Mobagat gaat Grondbank GMG ver over de schreef, stellen omwonenden. De grondbank houdt zich naar eigen zeggen aan de regels.

Door Wouter van Dijk

Grondbank GMG startte in oktober met de stort van vervuilde grond in het Mobagat, een plas ten zuiden van Barneveld langs de A30. Aanvankelijk was het de bedoeling dat in het water licht vervuilde baggerspecie en bouwgrond gestort zou worden, momenteel adverteert de grondbank met acceptatie van grond in de klasse industrie. ,,Daarmee rekken ze de regels een flink stuk op", stelt Thomas Jansen namens de omwonenden. ,,Grond in deze categorie mag hogere waarden zware metalen, dioxines en fosfaat bevatten en meestal is dat ook het geval. Het kan dan gaan om grond afkomstig van oude industrieterreinen of bijvoorbeeld gesaneerde benzinestations. Gaat deze grond het water in, dan wordt het Mobagat écht een gifbelt."

Volgens de Grondbank zijn de zorgen van omwonenden ongegrond. ,,Het klopt dat we nu industriegrond accepteren, maar wel steeds op basis van de regels zoals afgesproken binnen het landelijke Besluit Bodemkwaliteit", reageert directeur Gert-Jan de Vogel van Grondbank GMG. ,,De grond wordt zorgvuldig gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, zodat we voorkomen dat bepaalde waarden worden overschreden. Het maakt dus niet uit waar de grond vandaan komt of welke naam je eraan geeft."

De omwonenden zijn absoluut niet gerustgesteld. ,,Waar het ons vooral om gaat, is dat de Grondbank eerder heeft beloofd dat dit soort grond het water niet in zou gaan en nu lijkt dat wel het geval. We hebben er geen vertrouwen in." Jansen kondigde begin deze maand aan een miljoenenclaim in te dienen bij SBNL, de natuurstichting die de plas in eigendom heeft. ,,We hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen." De direct omwonenden, die grondwater als drinkwater gebruiken, lopen naar eigen zeggen een te groot gezondheidsrisico.

De grond die inmiddels gestort is in het Mobagat is afkomstig van projecten uit onder meer Bunschoten, Putten en Ede. In veel gevallen gaat het om slib uit grachten en singels en daarnaast om afgegraven landbouwgrond bij nieuwbouwprojecten. Natuurstichting SBNL zegt met het project de natuurwaarde van de plas te willen verbeteren. Ondiepere oevers zorgen volgens de stichting voor gevarieerde vegetatie en een aantrekkelijker leefgebied voor verschillende dieren.

Grondbank GMG mag komende jaren 400.000 kuub vervuilde grond storten in het Mobagat.