• Er wordt ruimte gemaakt voor eiken in het Johannabos. Hiervoor moeten sparrenbomen wijken.

    Jaco van Toor

Meer ruimte voor beuk, eik en berk in Johannabos

BARNEVELD Het Johannabos in Voorthuizen moet een lichter karakter krijgen, zodat er nieuwe plantensoorten kunnen ontstaan. Tevens worden er inheemse boomsoorten geplant. Dit alles heeft tot doel om het Johannabos in de oorspronkelijke staat te herstellen en het 'bosleven' terug te halen.

Jannes Bijlsma

Zo'n twintig belangstellenden kwamen afgelopen donderdag naar dorpshuis 't Trefpunt om zich te laten bijpraten over de recente plannen van de gemeente Barneveld, beheerder van het Johannabos. Hun enthousiasme hierover was groot, aldus gemeentewoordvoerder Brechtje Bakker. ,,Het deed hen denken aan het Johannabos van vroeger, waar meer varens, paddenstoelen, vingerhoedskruid en wilde bessen voorkwamen. Die soorten gaan straks terugkomen. Er wordt een aantal sparren gekapt en er komen inheemse exemplaren als de beuk, eik en berk voor terug. Die hebben het in Nederland steeds moeilijker. Het wordt een bos met meer licht en meer verschillende boomsoorten." Daarnaast moeten besdragende heesters als de Gelderse roos en de meidoorn terugkomen.

DOUGLASSPAR Decennia geleden werden er in het Johannabos veel sparren geplant voor de houtproductie. De zogenoemde Douglasspar, oorspronkelijk afkomstig uit Canada, verdrong de inheemse soorten min of meer. ,,Inmiddels is het Johannabos geen productiebos meer, maar de spar is er blijven groeien. Omdat er niet meer werd gekapt, werd het een diep donker bos. Daar gaan we wat aan doen." In het oog springt vooral het herstel van een eikenwal, in het hart van het bos. ,,Dat was één van de wensen van de werkgroep van bewoners die heeft meegedacht over de plannen. Die wal wordt in ere hersteld."

NIEUWE DIVERSITEIT Sommige aanwezigen waren vooraf wat argwanend. Ze vreesden voor grootschalige bomenkap, ingegeven door roze stippen die al op de bomen waren aangebracht. Dit zou erop duiden dat de bomen tegen de vlakte gaan. Oppositiepartij Lokaal Belang stelde er ook schriftelijke vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. ,,We doen dit niet om veel te kappen", bezweert Bakker. ,,Het terugbrengen van bepaalde vegetatie en nieuwe diversiteit in de natuur zijn onze primaire doelen. Daarvoor is meer licht in het bos nodig. En volgens mij hebben we de bewoners daar ook van overtuigd."

De gemeente kiest er bewust voor om de natuur niet 'haar gang te laten gaan'. ,,Sommigen vinden een donker bos mooi. Anderen willen een bos met meer 'beleving', met afwisselende flora en fauna. Wij vinden het belangrijk om meer diversiteit in onze natuur aan te brengen. Dit vergroot de beleving en is goed voor het insecten- en dierenleven. Er zullen meer vogels en eekhoorns te zien zijn."

KAPSEIZOEN Het bos wordt per perceel aangepakt. ,,Het plan is nog een concept-plan", aldus Bakker. ,,Suggesties die donderdag zijn gedaan voegen we waar mogelijk toe. Dan gaan we terug naar de omwonenden. Het is de bedoeling dat we dit kapseizoen - in januari en februari 2020 - een begin maken met de eikenwal. Over een jaar ga je echt al verschil zien met de huidige situatie."