• Natuurgebied Blankenhoef

    Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur

'Tegenwind Terbroek' houdt informatieavond in De Belleman

ZWARTEBROEK/TERSCHUUR Actiegroep Tegenwind Terbroek donderdagavond 20 februari een informatie- en discussieavond over de mogelijke komst van windturbines nabij de dorpen. Tegenwind Terbroek is een initiatief van Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur en de Terbroekse Industriële Kring.

,,De avond is bedoeld om de inwoners van Zwartebroek en Terschuur de gelegenheid te geven om stoom af te blazen", zegt initiatiefnemer Marco van de Veen uit Zwartebroek. ,,Tegelijk geven we informatie: hoe hoog worden die windmolens nu eigenlijk? Hoeveel hinder ondervinden we van slagschaduw en geluidsoverlast? Wat zijn de gevolgen voor de waarde van onze woningen? En in hoeverre doen de turbines de landelijke omgeving rondom de dorpen geweld aan?"

Dat er vanuit Terschuur en Zwartebroek een informatieavond zou komen, was al aangekondigd in deze krant, kort nadat de gemeente Barneveld in januari de vijf mogelijke locaties bekend maakte die uit het milieueffectrapport (mer) zijn gerold. Hiertoe behoren onder meer natuurgebied Blankenhoef en buurtschap Kallenbroek. ,,Mede aan de hand van de avond gaan we bekijken hoe we als bewoners van Zwartebroek en Terschuur samen optrekken om de windturbines te voorkomen", aldus Van de Veen. ,,Windenergie prima, maar niet hier."

De gemeente Barneveld start vanaf maart een zogenoemde winddialoog, waarbij bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden samen onderzoeken hoe er windturbines gerealiseerd kunnen worden. Hoe die dialoog er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Barneveld wil graag vier tot acht windturbines realiseren, om haar energiedoelstellingen te behalen.

De informatie- en discussieavond van Tegenwind Terbroek begint om 20.00 uur in dorpshuis De Belleman in Zwartebroek.