• Begin februari gaf wethouder Dorrestijn in De Belleman uitleg over de locatiestudie voor windmolens in de gemeente.

    Pauw Media

Tegenwind Terbroek start petitie tegen windturbines

ZWARTEBROEK/TERSCHUUR Het bewoners- en ondernemersinitiatief Tegenwind Terbroek is een petitie gestart die de Barneveldse politiek oproept om bepaalde natuur- en weidegebieden rondom Zwartbroek en Terschuur uit te sluiten als mogelijke locatie voor windturbines van de gemeente Barneveld.

Het gaat om buurtschap Kallenbroek en natuurgebied Blankenhoef. Deze locaties zijn onlangs in een milieueffectrapportage van de gemeente Barneveld aangemerkt als potentieel geschikt voor de plaatsing van een windturbine van 120 meter hoogte. De gemeente wil over deze en drie andere locaties in de gemeente (twee nabij De Glind en één bij industrieterrein Harselaar) vanaf maart een ‘winddialoog’ starten om te bekijken waar de windturbines het meest gewenst zijn. Die moet leiden tot een zogenoemde structuurvisie, waarin de gemeenteraad deze locaties formeel vastlegt.

Het initiatief, waarin Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur en de Terbroekse Industriële Kring (TIK) samenwerken, constateert in de petitie dat ‘windturbines in Terbroek zal leiden tot aantasting van de natuur en het landschap en tot ernstige hinder door geluidsoverlast en slagschaduw’. Bovendien beschermen ‘gidslanden’ als Duitsland en Denemarken hun inwoners beter, ‘met veel strengere normen’, aldus Tegenwind Terbroek. De club vreest verder een waardedaling van de woningen in Zwartebroek van tussen de 5 en 23 procent. De petitie roept op om de gebieden in de structuurvisie uit te sluiten voor windturbines.

Donderdagavond houdt Tegenwind Terbroek een informatie- en discussieavond over hetzelfde thema. Deze vindt plaats in dorpshuis De Belleman in Zwartebroek en begint om 20.00 uur.