• Ecowonen Midden-Nederland heeft de plek van het voetbalveld in De Glind op het oog als locatie voor ecowoningen.

    Erik van 't Land

'Positief over plan voor woningen die zelf energie opwekken'

DE GLIND De locatie die Ecowonen Midden-Nederland en de Rudolphstichting in De Glind momenteel op het oog hebben voor het initiatief voor nieuwe ecowoningen, is de voormalige plek van de voetbalvereniging, aan de Postweg. De gemeente Barneveld reageert positief op het plan.

Wouter van Dijk

Eerder deze maand brachten de initiatiefnemers van Ecowonen Midden-Nederland hun plannen naar buiten. Op termijn moeten er in het dorp 20 tot 24 huizen gebouwd worden, die niet alleen energieneutraal zijn, maar zelf ook energie opwekken en gebouwd zijn van natuurlijke materialen, bijvoorbeeld kalkhennep en leem met stro. De Rudolphstichting in De Glind is bij het initiatief betrokken, evenals de gemeente Barneveld. ,,De Glind is wat ons betreft een goede locatie, omdat het dorp zelf ook duurzaamheid heeft omarmd'', zegt woordvoerder Brechtje Bakker van de gemeente. ,,Het initiatief kan bovendien zorgen voor meer levendigheid in de buurt, door bijvoorbeeld gezamenlijke zorg voor het groen.''

BETROKKEN Wel is het volgens haar van belang dat bij het plan inwoners van het dorp zo veel mogelijk worden betrokken om mee te denken en moet het plan voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving worden verlangd. De beoogde locatie is het voormalige terrein van voetbalclub sv De Glind. Die club werd in de zomer van 2013 opgeheven wegens een gebrek aan leden en vrijwilligers.

BELANGSTELLING Voordat het initiatief van de grond komt, moet er voldoende belangstelling voor de woningen zijn. Jan Klomp, één van de initiatiefnemers van Ecowonen Midden-Nederland: ,,We zijn daarom op zoek naar enthousiaste mensen die in een landelijke omgeving graag met anderen een duurzaam woonproject willen bouwen.'' Het idee erachter is dat de huizen ontwikkeld worden in zogeheten collectief particulier opdrachtgeverschap. ,,We kopen als vereniging de grond, kiezen zelf een architect en aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Omdat het zo'n enorm project is, wordt het volledige traject begeleid door een professionele projectbegeleider.''

Duurzaamheid staat in de nieuwe project centraal, niet alleen als het gaat om de bouwmaterialen van de woningen. ,,Zo filteren we ook ons afvalwater om het zo veel mogelijk te kunnen hergebruiken en wordt de openbare ruimte groen ingevuld. Te denken valt aan een gezamenlijke moestuin, een voedselbos of misschien zelfs een natuurlijke zwemvijver.'' Ook is de gedachte dat de woonomgeving van de ecowoningen gedeeld wordt met buurtbewoners. ,,We denken daarbij aan een gezamenlijke ontmoetingsplek.''

INFORMATIEAVOND Belangstellenden zijn dinsdag 8 oktober welkom tijdens een informatieavond over het project, om 19.30 uur in het centrum voor natuureducatie van IVN aan de Stationsweg, in het Geldersch Erf naast kasteel De Schaffelaar. Aanmelden is noodzakelijk en kan via een mailtje naar ecodorpmn@outlook.com.