Onderzoek windmolenplekken loopt vertraging op

BARNEVELD Het onderzoek naar potentiële locatie voor windturbines binnen de Barneveldse gemeentegrenzen loopt vertraging op. De zogenoemde 'structuurvisie, waarin locaties geselecteerd worden waarvan de gemeente de turbines het liefst gerealiseerd ziet, zou deze maand af zijn. Dat lukt niet. De onderzoeksopzet heeft de vertraging veroorzaakt, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Jannes Bijlsma

Een dergelijk onderzoek blijkt zo omvangrijk, dat de gemeente er niet in slaagt om dit binnen de gestelde termijn te realiseren, zo laat het college weten in antwoorden op vragen van Lokaal Belang. Besloten is nu om de uitkomsten een gelijksoortig windmolenonderzoek van de provincie Gelderland af te wachten, naar een ander deel van de Veluwe. ,,Dit zodat we de ervaringen daar kunnen gebruiken om ons eigen onderzoek zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk te doen.”

In maart zou een milieueffectrapportage (mer) gereed zijn, waarin moet staan welke locaties in de gemeente Barneveld geschikt zijn. Op basis hiervan zou de gemeente vervolgens een structuurvisie maken, waarin ze exact aangeeft waar de turbines gewenst zijn en welke afwegingen daarbij een rol spelen. Beide documenten zouden deze maand worden gepubliceerd, waarop de raad er in het najaar over zou besluiten. De mer is nu in augustus klaar, verwacht het college. Nog onduidelijk is wanneer die, tegelijk met de concept-structuurvisie, wordt gepresenteerd.

Tegelijk wil het college kijken hoe het de inbreng van de bewoners verder kan vergroten. Hiervoor willen b. en w. een extra ‘processtap’ inbouwen, meldt het in antwoord op vragen van de ChristenUnie. De gemeente wil, zodra de mer en de concept-structuurvisie klaar zijn, van bewoners wil horen hoe zij tegen de mogelijkheden van windenergie in hun buurt aankijken en hun betrokkenheid hierbij vergroten. Raadsleden kunnen deze informatie meenemen in hun besluit over de structuurvisie. Als de raad die heeft vastgesteld, worden de documenten zes weken ter inzage gelegd en kunnen betrokken Barnevelders er ook formeel hun zegje over doen.

De gemeente broedt nog op een manier waarop die extra ‘processtap’ precies wordt vormgegeven, zo laat gemeentewoordvoerder Patricia van Putten weten. ,,Wel is duidelijk dat we in de geplande ronde langs de dorpen - de dorpentour - met inwoners en ondernemers in ieder dorp in gesprek willen over de inzet van de verschillende onderdelen van de energiemix, waaronder wind.”

Naar verwachting zal de extra processtap van de gemeente in Voorthuizen met belangstelling worden gevolgd. Actiegroep Voorthuizen Windmolens NEE verzet zich met hand en tand tegen de plaatsing van windturbines bij recreatieterrein Zeumeren. In maart 2017 lanceerden initiatiefnemers een plan om hier drie hoge windmolens te plaatsen, maar daartegen stak een storm van kritiek op uit Voorthuizen. Naar aanleiding van deze gang van zaken startte de gemeente vorig jaar met het locatieonderzoek. Bij het vaststellen van het plan van aanpak hiervan kwamen tientallen boze Voorthuizenaren naar het gemeentehuis, waarvan vele gehuld in ‘gele hesjes’. Zij wilden dat de raad Zeumeren uit het onderzoek schrapte als potentiële locatie, wegens een gebrek aan draagvlak voor windmolens in het gebied. Een raadsmeerderheid ging hier niet in mee.