• BART MAAT

Opinie: ´Knallen met buskruit, levensgevaarlijk´

BARNEVELD/LUNTEREN Wij vragen ons af hoeveel ogen, handen en vingers we mogen missen als gevolg van het afsteken van vuurwerk. Wij vragen ons ook af waarom een veel te hoge vuurstapel van bijna 50 meter hoogte (de Dom in Utrecht is 100 meter!) bij aanlandige wind toch mocht worden aangestoken. Ach ja, er zijn goede afspraken gemaakt.

Wij zijn meester in het maken van afspraken. Wij hebben - hier en daar - vuurwerkvrije zones en we dragen - sommigen - vuurwerkbrillen. En alle in Scheveningen ontstane branden konden worden geblust. Maar ondanks alle afspraken werken oogklinieken, brandwondencentra, ziekenhuizen en hulpdiensten aan het eind van het jaar onder extreme hoogspanning om er het beste van te maken. Maar daar zijn ze voor, niet waar.

De jaarwisseling neemt direct na Kerst een aanvang en duurt tot 2 januari. Volgens de overheid mag je 25 kg vuurwerk kopen en zijn er voor het afsteken leeftijdscategorieën. In werkelijkheid zien we overal kinderen met rugzakken vol vuurwerk slepen. En waar komt toch al het vuurwerk vandaan dat niet tussen oudejaarsdag 14.00 uur en nieuwjaarsdag 02.00 uur wordt afgestoken? O ja natuurlijk, we leveren het ook al uit op 29 en 30 december. Maar de echte liefhebbers die zijn dan al dagen bezig.

GEZICHTSVERMOGEN In het NOS journaal vertelt iemand te midden van zijn gezin hoe een pot siervuurwerk in zijn gezicht afging. Hij mist nu het gezichtsvermogen aan een oog. Wij horen over doden door zwaar vuurwerk in Morra en Enschede. Enschede daar vielen jaren geleden door vuurwerk nog 23 doden en 950 gewonden. Wij lezen over een vrouw die door vuurwerk een deel van haar gezichtsvermogen en haar ongeboren kind verloor. Al dit leed om de jaarwisseling luister bij te zetten.

We zitten nu op (slechts) vierhonderd vuurwerkslachtoffers! We weten dat de helft van die slachtoffers toeschouwers zijn. Zij worden getroffen door degenen die zonder kennis van zaken één keer per jaar mogen omgaan met buskruit. Dat is toch eigenlijk heel bijzonder.

Regering en parlement gaan zich niet branden aan de jaarwisseling. Die zitten veilig in Den Haag. Nou ja veilig. De jaarwisseling wordt / is een zaak van de gemeenten. Die doen het elk voor zich op hun eigen manier. Het afbreukrisico is enorm. De jaarwisseling wordt een hot item voor gemeenteraden, burgemeesters, de driehoek en wethouders. Of gemeenten hier blij van worden?

STEEDS GEVAARLIJKER Het probleem is overal hetzelfde. Afspraken worden niet nagekomen, vuurwerk wordt steeds gevaarlijker. Nitraatbommen met de kracht van handgranaten. Vuurpijlen, eigenlijk siervuurwerk, vergen de meeste slachtoffers. Bij regulier vuurwerk gaat het om 70 miljoen euro. En dan die enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk die niet wordt onderschept. Dit jaar werd op 56.000 kg beslag gelegd, vorig jaar was het ruim 40.000 kg. En……met de jaarwisseling meten we torenhoge fijnstofconcentraties.

Het is echt één minuut voor twaalf. Hoog tijd dat de landelijke overheid maatregelen neemt om dit ernstige probleem aan banden te leggen. De landelijke overheid dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Misschien is het iets om, in plaats van vuurwerkvrije zones, op een beperkt aantal plaatsen vuurwerk te laten afsteken? Maar dat zal wel te gevaarlijk worden voor degenen die vuurwerk afsteken. Ik vind dit de omgekeerde wereld, maar wie het beter weet mag het zeggen.

Gerard Engelen
Lunteren