• Gerwin van Luttikhuizen

Nieuwbouw Ds. J. Fraanjeschool ligt op schema

BARNEVELD De nieuwbouw van de Ds. J. Fraanjeschool locatie De Vesting gaat in rap tempo door. Inmiddels hangt al enige tijd de vlag in de top op het nieuw schoolgebouw op hoek Lijsterstraat/Leeuwerikstraat in Barneveld (achter de Aldi).

Aan het begin van de schoolvakantie kon directeur Gijs Nieuwenhuis melden dat de bouw goed op schema ligt. Inmiddels zijn de werkzaamheden volop aan de binnenzijde van het pand gaande, met de binnenwanden en de installatie's.

Het onderste gedeelte van het pand krijgt metselwerk, daarboven zal het pand worden voorzien van houten betimmeringen. De school verwacht rond de kerst te kunnen verhuizen naar het nieuwe pand dat onder meer 21 lokalen en twee speellokalen telt.