• Henk Hutten

Reactie burgemeester: 'Veiligheid lossen we niet op door naast iedere bezoeker een handhaver te zetten' (opinie)

Geachte heer Van Huis,

Ik heb met verbazing kennisgenomen van uw ingezonden brief in de Barneveldse Krant over wat zich op recreatiegebied Zeumeren heeft afgespeeld en welke maatregelen wij daarna hebben genomen.

Het is niet mijn gewoonte om te reageren op ingezonden brieven. Ik ga, als iemand zich verbaast over wat de gemeente doet, veel liever het persoonlijke gesprek aan. Ik maak nu een uitzondering. Want u roept, met stevige woorden, een beeld op dat ik verre van mij werp. Woorden als ‘wanbeleid’, ‘straffen’ en ‘te belachelijk voor woorden’ leiden mijns inziens af waar het in de kern van de zaak om gaat: wangedrag van bezoekers van Recreatiegebied Zeumeren. Wangedrag dat ervoor zou kunnen zorgen dat anderen met het coronavirus besmet raken.

Wij geven, met inachtneming van de algemene richtlijnen, inwoners meer ruimte. Maar een groot aantal bezoekers toont zich niet verantwoordelijk en misdraagt zich. Dat kunt u de overheid toch niet verwijten? Veiligheid lossen we niet op door naast iedere bezoeker een handhaver te zetten. Ik hoop niet dat dit úw beeld van een veilige samenleving is – nog los van het feit dat dit een heel kostbare operatie zou worden. We moeten elkaar aanspreken op wat er gebeurt en corrigerende maatregelen nemen als we merken dat afspraken met voeten worden getreden. Dat is geen wanbeleid. Dat is een overheid die de veiligheid en gezondheid van inwoners serieus neemt.

Overigens is het goed te weten dat Recreatiegebied Zeumeren eigen BOA’s heeft. Zij houden primair toezicht en handhaven de openbare orde en veiligheid. Natuurlijk werken wij – waar nodig – samen en zijn er op momenten als dat nodig is. Helaas was dat op Hemelvaartsdag ook nodig.

Ik doe – via deze reactie op uw ingezonden brief – een dringende oproep aan iedereen: laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk – zeker nu de maatregelen al zolang duren. Het is in het belang van ons allemaal. Want alleen sámen krijgen we corona onder controle. En niet door tegenover elkaar te gaan staan.

Burgemeester Asje van Dijk