• Wouter van Dijk

´Eerst juridische duidelijkheid over windmolens Zeumeren´

VOORTHUIZEN Het is nog geen vijf over twaalf voor recreatieterrein Zeumeren bij Voorthuizen. Pas als er juridische duidelijkheid is over de stelling dat windmolens op deze plek niet tegen te houden zouden zijn, komt het milieuonderzoek over windmolens voor het gehele gemeentelijk grondgebied naar buiten.

Wouter van Dijk

Met die toezegging wist wethouder Didi Dorrestijn woensdagavond tijdens de raadsvergadering een voorstel van Lokaal Belang en VVD om ´Zeumeren´ bij voorbaat uit dat milieuonderzoek te halen, van tafel te schuiven. De indieners trokken hun voorstel in, onder de voorwaarde dat die juridische duidelijkheid er dan ook ruim op tijd vóór de laatste raadsvergadering van dit jaar ligt. Het naar buiten brengen van het milieuonderzoek over de windturbines is tot die tijd opgeschort.

DOORDRUKKEN Het draait allemaal om een onderzoek van advocaat Jan Veltman, dat een maand geleden naar buiten kwam. Deze jurist bevestigde daarmee in zijn zogeheten ´legal opinion´ een eerdere stellingname van actiecomité Voorthuizen Windmolens Nee. Een projectontwikkelaar kan volgens de jurist een windpark ‘doordrukken’ bij de provincie, als Zeumeren ruimtelijk-technisch geschikt blijkt. Zodra de resultaten van het milieuonderzoek naar buiten komen, zou er volgens Veltman geen weg meer terug zijn.

Dat verhaal verontrustte de fracties van Lokaal Belang - sowieso fel gekant tegen windmolens - en de VVD - niet per se tegen windmolens, maar wel op Zeumeren -. De twee fracties kondigden dan ook een voorstel aan om ´Zeumeren´ er op voorhand uit te halen. ,,Waarmee we een eerdere vergissing herstellen´´, aldus Gonda Lenters (Lokaal Belang), waarmee ze refereerde aan het raadsbesluit begin dit jaar om aan de slag te gaan met het milieuonderzoek voor het volledige grondgebied van de gemeente Barneveld. Sandra Reemst (VVD): ,,Waarom ligt er op dit moment nog geen juridisch antwoord op het verhaal van Veltman?´´

GEZAMENLIJK ,,Ik snap de zorgen, maar die kan ik wegnemen´´, stelde de wethouder in reactie hierop. ,,We verwachten een concept van het onderzoek eind deze maand. Vóórdat we de resultaten en een bestuurlijke reactie daarop doorsturen, willen ook wij eerst die juridische duidelijkheid hebben. Zo lang dit nog niet goed helder is, gebeurt er dus niets.´´ Ze benadrukte in dat proces vooral gezamenlijk met het actiecomité op te willen trekken. ,,Het gaat hier niet om dat we tegen elkaar opbieden met juristen in de arm, maar om duidelijkheid over hoe het nu zit.´´

Voordat de wethouder deze toezegging deed, lieten andere fracties duidelijk hun mening horen over het voorstel van LB en VVD. De SGP wilde er bij voorbaat al niet over praten omdat je, zoals fractievoorzitter Koos van der Tang het bewoordde ,,een broedende kip niet moet storen.´´ Arjan Westerneng (CDA) vond de motie prematuur. ,,Het verhaal van Veltman baart ons wel zorgen, maar daarom is het verstandig om eerst duidelijkheid over de juridische status te krijgen.´´

NIET RELEVANT Martin Lentink (Pro´98): ,,Nu een locatie a priori wegstrepen werkt willekeur in de hand en dat is oneerlijk.´´ Wat betreft het rapport van Veltman, stelde Lentink: ,,Ik volg zijn redenering niet, omdat die in mijn ogen niet relevant is.´´ Het leverde hem boegeroep vanuit een overvolle tribune van verontruste Voorthuizenaren op.

Het op voorhand schrappen van ´Zeumeren´ zou volgens Lukas Scheijgrond (ChristenUnie) weinig zoden aan de dijk zetten. ,,Het is maar de vraag of je daarmee op basis van eerder vastgestelde documenten windmolens op deze plek voorkomt. Dat betwijfel ik zeer. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de gebiedsvisie Zeumeren uit 2011, waarin staat dat het gebied een agrarische buffer moet blijven. Die visie heeft de komst van sportpark De Gelder daarná niet tegengehouden.´´

Naar verwachting eind november moet meer duidelijk zijn over de juridische status van ´Zeumeren´.