• Wouter van Dijk

CU en SGP: 'Meer asbest inzamelen bij Otelaar?'

BARNEVELD Nu afvalverwerker Vink stopt met het innemen van asbest door particulieren, moeten zij zo snel mogelijk door de gemeente geïnformeerd worden over waar ze dan met hun asbest terecht kunnen. Dat vinden de raadsleden Jan Top (SGP) en Jaap van den Top (ChristenUnie). Zij zouden graag zien dat er in de gemeente Barneveld een locatie blijft waar de kankerverwekkende materialen wordt ingezameld.

Jannes Bijlsma

Top en Van den Top stellen er schriftelijke vragen over aan het college van b. en w.. Ze vinden het van groot belang dat de inzameling van asbest op een verantwoorde manier gebeurt, zeggen ze. ,,Nu Vink ermee stopt, hebben we als overheden wel een probleem", vraagt SGP'er Top zich af. ,,We willen in ieder geval niet dat het in de kliko belandt. Nee, dat mag niet, dat klopt. Maar dan moeten de bewoners wel weten waar ze terecht kunnen."

OTELAAR De raadsleden vragen het college of het van plan is een ander inzamelpunt te zoeken en aan te bieden voor asbest. ,,Op zich hoeft het niet erg te zijn om hiervoor de gemeentegrens over te moeten, maar we willen als Barneveld wel zelfvoorzienend zijn." Zelf lieten ze hun oog vallen op milieustraat Otelaar. ,,Hier mogen particulieren al honderd kilogram per jaar kwijt. Dat is volgens ons aan de weinige kant", aldus Top. Zij vragen het college of het mogelijkheden ziet om deze grens te verhogen en wat hiervan de consequenties zouden zijn. 

REGISTRATIE Deze krant meldde begin deze maand dat afvalverwerker Vink uit Barneveld definitief stopt met de inname van asbest van particulieren. Uit een rapport van Gelderse omgevingsdiensten bleek dat de herkomst van de aangeleverde asbest in veel gevallen onduidelijk was. Vink zou onvoldoende hebben gecontroleerd of particulier aangeboden asbest van bedrijven afkomstig is. Particulieren zijn aan minder strenge regels gebonden dan bedrijven. Volgens Vink is het in de praktijk onmogelijk om de herkomst goed te registreren.

KUNSTGRAS Eerder stopte Vink ook al met de inname en recycling van kunstgrasmatten, naar aanleiding van een uitzending van tv-programma Zembla. Dat onthulde dat er bij Vink meer kunstgras werd opgeslagen dan volgens de vergunning was toegestaan. Top wil geen waardeoordeel uitspreken over de beslissing van Vink om te stoppen met deze twee afvalstromen. ,,Het is niet aan mij als raadslid om iets te vinden van een besluit van een bedrijf. Maar het geeft wel aan dat er iets gaande is op het gebied van afval en daar moeten we antwoorden op vinden."