• Bewoners Norschoten verhuizen naar tijdelijk onderkomen Amersfoortsestraat Barneveld.

    Stefan de Vogel

Scherpenzeelse ouderen naar Barneveld

BARNEVELD/SCHERPENZEEL De vijftig bewoners van zorgcentrum Het Huis in de Wei in Scherpenzeel verhuizen volgend jaar tijdelijk naar Barneveld. Tijdens een grootscheepse verbouwing van het zorgcentrum aan de Vijverlaan in Scherpenzeel, vinden de bewoners onderdak in de tijdelijke units aan de Amersfoortsestraat.

Door Wouter van Dijk

Dat meldt manager Mieke van Beem van zorggroep Ena, waar Het Huis in de Wei onder valt. ,,Wanneer de verhuizing precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar we richten ons nu globaal op begin volgend jaar, zodat de verbouwing in Scherpenzeel direct daarna van start kan. De verwachting is dat de tijdelijke situatie ongeveer een jaar in beslag zal nemen."

NORSCHOTEN Daarmee sluit nieuwe bewoning in de tijdelijke units vlakbij zorgcentrum Ruimzicht goed aan op de huidige bewoning. Sinds juni 2013 is hier de revalidatie-afdeling van verpleeghuis Norschoten gevestigd. De ongeveer vijftig bewoners verhuizen straks terug naar het terrein van Norschoten aan de Drostendijk, waar zoals nu gepland in oktober nieuwbouw wordt opgeleverd. Daarvóór deed het onderkomen aan de Amersfoortsestraat ook al dienst voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners van zorgcentrum Ruimzicht. Ruimzicht werd in 2012 volledig verbouwd, waarna de bewoners in februari 2013 terugverhuisden.

WENNEN Het Huis in de Wei wordt aangepast om gescheiden wonen en zorg op deze locatie mogelijk te maken. ,,Omdat we te maken hebben met een kwetsbare doelgroep, zullen we de bewoners het komende halfjaar voorbereiden op de verhuizing. Ze zullen moeten wennen aan het idee, mogelijk gaan we ook een keer met ze kijken op de locatie. Natuurlijk kan het voor deze mensen even vervelend zijn om naar een andere omgeving te moeten, maar daar staat tegenover dat ze daarna terugkomen in een volledig gerenoveerd gebouw, dat zorgt voor meer woonplezier."

Wat er ná de bewoning door Het Huis in de Wei met de tijdelijke units aan de Amersfoortsestraat gebeurt, is nu nog niet bekend.