• Hans-Lukas Zuurman

'Uitrookbeleid' op Johannes Fontanus College

BARNEVELD Het Barneveldse Johannes Fontanus College wil roken op het schoolterrein over drie jaar volledig hebben uitgebannen.

Hans-Lukas Zuurman

Dat blijkt uit een brief die woensdag naar de ouders is gestuurd. Eerder al werd bekend dat de middelbare school het roken wil gaan ontmoedigen.

Nieuw is echter dat het roken op den duur helemaal verboden wordt.

Brugklassers en tweedejaarsleerlingen mogen vanaf cursusjaar 2015-2016 al niet meer roken op school. Vanaf de derde klas wordt het mogelijk een rokerspas te kopen. Gekoppeld aan de aanschaf is expliciete toestemming van ouders dat hun zoon of dochter mag roken.Het cursusjaar erop wordt roken ook verboden voor derdejaars, gevolgd door een verbod tot en met de vierde klas in cursusjaar 2017-2018. Uiteindelijk mag geen enkele leerling in cursusjaar 2018-2019 nog een sigaret op het schoolterrein opsteken.

ROKERSPAS GOEDKOPER De ontheffingspas gaat niet zoals aanvankelijk door de school gemeld vijftien, maar tien euro kosten, zo blijkt uit de brief.

In een toelichting meldt voorzitter van het college van bestuur René Minderhoud: ,,Dat de pas vijf euro goedkoper wordt, is omdat we toch wel wat reacties kregen dat vijftien euro wat te veel van het goede was.''

De opbrengst wordt ingezet voor ,,de gezonde school'', zo is te lezen in de brief. ,,Het huidige rokershok zal worden afgebroken. Er zal een nieuwe plek gemaakt worden voor rokers.'' Die plek wordt bewust meer uit het zicht gerealiseerd om roken niet verder aan te moedigen.

VERBODEN Dat de school nu toch kiest voor een 'uitgroeimodel', waarin roken op school voor alle leerlingen uiteindelijk verboden is, is een wijziging van het oorspronkelijke plan, erkent Minderhoud. Eerder gaf hij in deze krant aan niet voor een algeheel rookverbod te zijn, maar juist met hulp van de rokerspas te voorkomen dat het probleem zich verplaatst naar de terreinen net buiten de schoolhekken. Wat heeft de school van gedachten doen veranderen? ,,De reacties van ouders en leerlingen hebben ons op dit punt zó verrast dat we besloten toch te gaan voor een uiteindelijk rookverbod. Maar we willen niet ineens een schokreactie teweeg brengen dat het vanaf komend schooljaar helemaal niet meer mag. Een personeelslid opperde daarom om, in aansluiting op de landelijke tendens dat al veel scholen rookvrij zijn, te gaan voor een uitgroeimodel en dat is positief ontvangen, zowel door de ouder- als leerlingenraad.''

WIJK INFORMEREN Rest de vraag wat er gebeurt als leerlingen die niet mogen roken, zich al vanaf komend schooljaar naar de locaties buiten de hekken gaan begeven. ,,Wij gaan de wijk rond de school daarom informeren. Als er sprake is van overlast, horen wij dat graag.''

GEVOLGEN PERSONEEL Tot slot, wat betekenen de maatregelen voor het personeel van de school? ,,Persoonlijk vind ik dat de regels voor de leerlingen ook gelden voor het personeel. Maar ik heb makkelijk praten, ik rook niet'', lacht Minderhoud. ,,Het betreft nog geen tien mensen in onze organisatie. Maar we gaan in gesprek hierover of ze hier geen voorbeeldfunctie hebben. Ze mogen sowieso niet in het zicht van leerlingen roken. Ze hebben een buiten het gebouw, afgeschermde plek.'' Het nieuwe rookbeleid wordt al enige tijd voor de zomervakantie ingevoerd om leerlingen te laten wennen aan de nieuwe aanpak vanaf augustus.