• AberMedia

'Er is iets mis met Wesselseweg tussen Barneveld en Kootwijkerbroek'

BARNEVELD/KOOTWIJKERBROEK Er gebeuren nu zoveel ongevallen achter elkaar op de Wesselseweg tussen Barneveld en Kootwijkerbroek, dat het zaak is om dieper te onderzoeken wat hier nu de oorzaak van is. ,,Afgaande op de signalen van slachtoffers, vermoeden we dat gladheid van het wegdek een rol speelt.''

Wouter van Dijk

Dat zegt raadslid Gert Ploeg van de SGP-fractie. Hij verdiepte zich naar aanleiding van de vele ongevallen van de afgelopen maanden op deze weg in de situatie en stelde er eerder ook vragen over in de Barneveldse gemeenteraad. Zo pleitte hij in juni voor snelheidscontroles op het gehele traject. Afgelopen zondag vloog een personenauto nog van de weg in de s-bocht ter hoogte van de Horselerweg, dinsdagavond verloor een bestuurder op de Wesselseweg de macht over het stuur ter hoogte van de Norschoterweg.

TE GLAD ,,Afgaande op het hoge aantal ongevallen en de ervaringen van slachtoffers en ooggetuigen, vermoeden we nu dat hier niet in alle gevallen de snelheid van automobilisten een rol speelt'', zegt Ploeg. ,,We denken dat het wegdek te glad is.'' De asfaltlaag op de Wesselseweg is in 2014 door de provincie Gelderland, beheerder van deze weg, vervangen door een nieuwe laag. Normaal gesproken is nieuw asfalt in eerste instantie glad en wordt het in de loop der tijd ruwer door de auto's die eroverheen rijden. ,,We denken dat hier iets anders aan de hand is en dat de zogeheten bitumenlaag van het wegdek niet goed is, waardoor de weg juist gladder wordt in plaats van stroever. In dat geval zou de samenstelling van het asfalt wellicht niet deugen. Wat ook kan, is dat het asfalt van een dergelijke kwaliteit is, dat vuil na een wat langere droge periode makkelijk blijft liggen en er een soort sliblaagje ontstaat, waardoor de weg door vuil in combinatie met regen glibberig wordt.''

Ploeg doet deze veronderstellingen op basis van informatie van weggebruikers. ,,Want niet alleen de grote hoeveelheid ongevallen op deze weg de afgelopen maanden valt ons op, maar ook de voorvallen zelf. Mogelijk zijn er ook mensen die zich netjes aan de maximumsnelheid houden, en toch gaan glijden en van de weg raken.''

OPHELDERING In een reeks technische vragen aan het Barneveldse college van burgemeester en wethouders vraagt Ploeg nu om opheldering over deze weg. Zo wil hij weten of de stroefheid van het wegdek volgens de geldende regels is en vraagt hij de gemeente ook om meer politiegegevens per ongeval. Bijvoorbeeld of slachtoffers spraken van een onoverzichtelijke situatie, of het wegdek nat was ten tijde van het ongeval en of de automobilist bekend was met de scherpe bochten in de Wesselseweg. Ploeg vraagt het college ook hierover opheldering te vragen bij de provincie, de wegbeheerder. ,,Weet de provincie van de vele ongelukken, wat zijn eventuele maatregelen op de korte termijn?''

Ploeg: ,,Op basis van alle informatie die bekend is over de ongevallen, zouden we toch een beter beeld moeten krijgen van wat er nu mis is met deze weg. Dan kunnen we vervolgens zo snel mogelijk praten over adequate maatregelen. Zeker met de winter voor de deur, maak ik me wel zorgen over de verkeersveiligheid.''

SNELHEID Naar aanleiding van eerdere vragen over de verkeersveiligheid op de weg, geldt sinds deze zomer een nieuwe maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur in de scherpe bochten. Daarnaast loopt nog een studie naar het opschuiven van de bebouwde komgrens aan de Barneveldse kant tot aan de Norschoterweg.