Weilanden worden voetbalvelden

BARNEVELD De twee nieuwe voetbalvelden voor SDV Barneveld komen zeer waarschijnlijk achter Heestereng te liggen, op een locatie waar nu nog weilanden zijn. Alternatieven dichter bij de huidige zes velden zijn de afgelopen maanden onderzocht, maar bleken niet haalbaar. ,,Maar met deze locatie kunnen we ook uit de voeten.''

Wouter van Dijk

Dat zegt voorzitter Wim Coenen van de voetbalclub. In juni vorig jaar ging de Barneveldse gemeenteraad akkoord met het uitbreidingsplan van het sportpark aan de Barnseweg, dat nodig is vanwege het groeiend aantal leden van de club. Momenteel telt de club ruim duizend spelende leden en is er een wachtlijst van 135 tot 150 kinderen die graag willen starten. Ook damesvoetbal wint aan populariteit, meldt Coenen.

LOCATIE KWEKER Voor de uitbreiding is vorig jaar een bedrag van 7,5 ton gereserveerd voor grondverwerving, aanleg en inpassing van de twee nieuwe velden. Daarna startte de zoektocht naar de beste plek. Coenen: ,,Onze voorkeur ging uit naar de huidige locatie van de kweker naast het sportpark, omdat daarmee een compact geheel zou ontstaan. We hebben inmiddels begrepen dat deze optie, op basis van overleg tussen gemeente en ondernemer, financieel niet haalbaar blijkt.''

LOCATIE GROENHORST Ook een locatie op het terrein van het Groenhorst College, aan de andere kant van het sportpark, is onderzocht. ,,Waarbij we hebben begrepen dat de school in de toekomst groei voorziet en daarom het terrein liever vasthoudt voor nieuwe ontwikkelingen.'' Dat laatste bevestigt directeur Gertwim de Haas namens Groenhorst. ,,We hebben op ons terrein inderdaad concrete ideeën voor onder meer nieuwe dierenverblijven en ruimtes voor praktijkonderwijs, die we de komende maanden verder uitwerken. Dan is het dus niet slim om nu één hectare af te snijden voor de voetbalclub.''

HEESTERENG Daardoor blijft één plek over, de weilanden achter Heestereng, iets verder van het sportpark af. Hierover worden volgens Coenen momenteel verregaande gesprekken gevoerd met de grondeigenaar. ,,We zijn donderdag door wethouder Eppie Fokkema ingelicht over de laatste stand van zaken, en het ziet er positief uit.'' Deze plek was dus niet de eerste keus voor de voetbalclub. ,,Maar qua afstand is het goed te doen, zeker omdat een deel van onze kleedkamers al aan de achterzijde van het sportpark staat. De afstand tussen de nieuwe velden en de kantine wordt aardig groot, maar daar kun je qua indeling van de wedstrijden rekening mee houden.''

SNEL DUIDELIJKHEID Coenen verwacht komende maanden helderheid, waarna de voorbereidingen voor realisatie van de twee nieuwe velden kan starten. ,,Zoals het er nu naar uitziet, spelen we volgend jaar op acht velden.'' Daarmee valt de realisatie volgens hem mogelijk samen met de huidige plannen voor een betere en ruimere kantine en de renovatie of nieuwbouw van in totaal acht kleedkamers. ,, Aan die plannen wordt momenteel hard gewerkt.''