• Getty Images/iStockphoto

'Zodra het kan, komt er een teststraat in Barneveld'

BARNEVELD Zodra de kans zich voordoet om in Barneveld een locatie voor tests op het coronavirus in te richten, wordt deze kans met beide handen aangegrepen. Vooralsnog echter is daar te weinig capaciteit voor bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Wouter van Dijk

Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, in antwoord op vragen hierover van de SGP-raadslid Arend Flier. Momenteel kunnen Barnevelders zich alleen laten testen op corona bij de testlocaties in Ede (vlakbij CineMec) of in Arnhem. Dat is niet ideaal voor mensen die geen eigen vervoer of geen rijbewijs hebben, stelde de fractie.

Dat laatste beaamt het college. Ideaal zou zijn als mensen die getest willen worden, gebruik maken van eigen vervoer of waar mogelijk met behulp van iemand uit de sociale omgeving. Het openbaar vervoer biedt geen soelaas voor iemand met symptomen van de ziekte Covid-19. Een teststraat in Barneveld zou dus vooral voor deze groep heel mooi zijn. ,,Door de oplopende kosten zijn er echter geen mogelijkheden om in elke gemeente een testlocatie te realiseren, hebben we begrepen van de GGD's. En er zijn ook nog niet genoeg middelen en mensen om iedereen met klachten thuis te laten testen.''

Wat betreft spreiding van de testlocaties is de locatie in Ede volgens Barneveld acceptabel, gezien de afstand. De gemeente Barneveld houdt wel continu de vinger aan de pols tijdens de overleggen binnen het regionaal beleidsteam, waar alle burgemeesters van de veiligheidsregio vertegenwoordigd zijn. ,,In deze overleggen worden constant de nieuwe maatregelen besproken en worden gemeenten geïnformeerd over het testbeleid. Zodra de kans zich voordoet om in Barneveld alsnog een testlocatie in te richten, grijpen we die met beide handen aan.'' Het college meldt wel dat de gemeentelijke invloed op het testbeleid gering is. 

De SGP wilde ook weten op welke manier sociaal zwakkeren in de gemeente Barneveld en arbeidsmigranten voldoende worden bereikt met informatie over de coronatests en over het virus. Wat dat betreft verwijst het college naar de communicatiemiddelen in verschillende talen die binnen de veiligheidsregio zijn verspreid. ,,Bovendien zijn de medewerkers in met name de vleesverwerkende industrie (veel arbeidsmigranten, red.) als zeer kwetsbaar benoemd. Zij worden in hun werk-, reis- en woonsituaties nauwkeurig in de gaten gehouden. Voor hen zijn ook speciale quarantaine-voorzieningen georganiseerd.''

Label:

Coronavirus