Waarom is een VCA certificaat belangrijk?

21-01-2020, 09:51 |Van onze partner

Een VCA certificaat wordt door steeds meer opdrachtgevers geëist, ondanks dat het niet wettelijk verplicht is. Waarom willen opdrachtgevers wel dat de mensen die voor hen werken beschikken over een VCA diploma?

De Centrale Examencommissie VCA heeft de eindtermen voor het VCA examen vastgesteld. Hierop worden de inhoud van de lesboeken, het e-learningprogramma en de VCA-dagcursus van in1keerVCA.nl afgesteld. Voor het VCA Basis examen, VCA VOL examen en VCU VIL examen is dezelfde basiskennis nodig. Het enige verschil is dat bij VCA VOL en VCU VIL daarbovenop nog extra examenstof wordt aangeleerd en vereist.

Uw VCA diploma halen bij in1keerVCA.nl
De onderwerpen die worden behandeld tijdens een VCA cursus zijn allemaal gericht op ongevallenpreventie. Er wordt bijvoorbeeld aandacht geschonken aan veiligheidsgedrag, aan de voorbereiding op noodsituaties, aan het werken met gevaarlijke stoffen en aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deze onderwerpen zijn natuurlijk allemaal erg belangrijk. Het is nodig dat iedereen die risicovol werk uitvoert, zich bewust is van de gevaren die dat werk met zich meebrengen en hoe hier mee omgegaan moet worden. Vooral tegenwoordig is veilig werken een speerpunt voor veel bedrijven. Het is dan ook logisch dat opdrachtgevers graag willen dat de mensen die voor hen werken, veilig kunnen werken. Deze opdrachtgevers willen graag bewijs zien van kennis over veilig werken. Daarom is de VCA certificering in het leven geroepen, zodat iedere opdrachtgever weet welke kennis iemand die een VCA certificaat heeft, bezit.

Een VCA certificaat is dus niet wettelijk verplicht, maar wel een algemeen geaccepteerd bewijs van kennis over veiligheidsgedrag. Als u geen VCA certificaat bezit, zult u bij veel bedrijven dan ook niet aan de slag kunnen, omdat u niet kunt bewijzen dat u veilig kunt werken. Daarom raden wij u ten zeerste aan om zo snel mogelijk uw VCA certificaat te behalen. Dit kan bij in1keerVCA.nl op verschillende locaties door het hele land en op allerlei data, dus ook voor u of uw werknemers zit er vast een geschikte dag tussen.