'Betere randvoorwaarden' bij VVB

BARNEVELD VVB hoopt meer spelers van buitenaf aan te trekken voor het eerste elftal. Er worden volgens de club 'nieuwe en betere randvoorwaarden' geschapen. Verder reikt de club zustervereniging SDVB de helpende hand toe, zo werd maandag duidelijk op de ledenvergadering.

Om stappen te zetten met het eerste elftal zullen er keuzes moeten worden gemaakt, zo maakt voorzitter Evert Haverkamp duidelijk in een extra toelichting. ,,Het eerste blijft nu eenmaal het vlaggenschip, waar jeugdspelers tegen opkijken. Zonder eerste elftal is een voetbalvereniging niet veel waard en daarom worden er verbeteringen doorgevoerd op facilitair en financieel gebied."

Sponsoren zullen een trainingskamp financieren op Ameland (in augustus) en spelers van de selectie krijgen een 'voetbalschoenenbon'. Voorts worden de eerste achttien selectiespelers vrijgesteld van contributie.

,,Er waren wel enkele discussies daarover hoor, maar ik had daar vooraf meer 'vuurwerk' van verwacht", vervolgt Haverkamp. ,,Wat dat betreft werd het idee om stappen te zetten met het eerste, vrij breed gedragen. Dat is natuurlijk positief."

NIKKELS Op de drukker dan anders bezochte ledenvergadering (normaal komen er zo'n dertig leden, nu waren dat er vijftig), stond voorzitter Evert Haverkamp tijdens zijn openingsspeech ook stil bij het overlijden van twee markante leden; erevoorzitter Cor Nikkels en 'moe' Biemans. Daarna ging hij puntsgewijs door de agenda. Hij haakte in op de situatie bij zustervereniging SDVB, waar men een wachtlijst heeft van honderd leden. Hij zei dat die spelers onder de vlag van hun eigen vereniging meer dan welkom zijn om een balletje te komen trappen bij VVB.

Bij de bestuursverkiezing waren vier leden aftredend en herkiesbaar. Dit kreeg de goedkeuring van de vergadering. Het ging om voorzitter Evert Haverkamp, secretaris Nico van Dijk, Gert van Dijk (technische zaken) en jeugdvoorzitter Jarno van Dijk. Laatstgenoemde kon melden dat er een ,,goede aanwas" is van jeugdleden en dat er in het nieuwe seizoen ook weer een A1 is. Ook start VVB weer met een meisjesteam. Voorts werd er een proef aangekondigd. Jeugdkeepers gaan het nieuwe seizoen met helmen spelen. Penningmeester Martijn van Hal ging uitgebreid in op de begroting en hij meldde dat er met zwarte cijfers rekening gehouden kon worden. Het 80-jarig jubileum wordt volgend jaar eind mei gevierd met een volgens de club ,,spectaculaire feestavond". Het nu bijna afgelopen seizoen 2014-2015 wordt afgesloten met de familiedag op 13 juni.

Haverkamp kon om 22.00 uur de aanwezige leden bedanken voor hun aanwezigheid en de vergadering sluiten.