• Albert Fieret en Ad Jonkervan JonkerFieret adviseurs/accountants in Barneveld.

    Pauw Media

De Specialist: 'Voor ondernemers draait nu alles om liquiditeit'

Advertorial

BARNEVELD Dagelijks bereiken ons berichten over de dramatische gevolgen van de corona pandemie. Naast de maatregelen die zijn genomen om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, leidt het goeddeels wegvallen van economische activiteiten tot fikse problemen voor het bedrijfsleven. Zo is de reis- en evenementenbranche volledig tot stilstand gekomen, en hebben horecagelegenheden noodgedwongen hun deuren moeten sluiten.

GELDSTROMEN Doordat in onze economische structuur tal van sectoren met elkaar zijn verbonden, krijgen nagenoeg alle ondernemingen in de verschillende ketens te maken met terugvallende of zelfs geheel opdrogende geldstromen. Gelukkig zien we volop initiatieven om ondanks de beperkingen enige omzet te genereren. Vaak zijn de opbrengsten daarvan echter nauwelijks voldoende om aan lopende verplichtingen als huur en salarisbetalingen te voldoen.

In deze crisistijd draait het voor ondernemers eigenlijk maar om één ding: liquiditeit, liquiditeit en liquiditeit. Simpel gezegd gaat het om het antwoord op de vraag: hoeveel geld heb ik nog in de bedrijfskas en hoelang kan ik het daarmee uitzingen? Om ondernemers te helpen bij het beantwoorden van die vraag, hebben we een liquiditeitsprognose MKB opgesteld.

FRISSE BLIK Cashmanagement is nu belangrijker dan ooit. Ondernemers raden we aan kosten te beperken. Vaak kan er meer dan op het eerste gezicht lijkt. Daarbij kan een frisse blik tot onverwachte inzichten leiden en wij adviseren graag over de mogelijkheden die we bij uw onderneming zien.

Ook de overheid probeert met financiële steun de economische schade van de huidige crisis te beperken. Veel ondernemers vragen zich af of en hoe zij die mogelijkheden kunnen benutten. Als onafhankelijk, maar betrokken adviseur denken we graag met u mee op welke manier u gebruik kunt maken van uitstel van belastingbetaling, hoe een beroep kunt doen op financiële compensatie voor gederfde inkomsten of een tegemoetkoming in de loonkosten, de NOW-regeling, kunt aanvragen. In onze volgende bijdrage, die over veertien dagen verschijnt, komen we daar op terug.

BELOOFDE EURO’S Belangrijk is dat u blijft communiceren. Met uw afnemers, uw leveranciers, uw schuldeisers en niet in de laatste plaats met uw medewerkers. Probeer tijdig oplossingen te vinden voor te verwachten financiële problemen. Bedenk dat ondanks de overheidssteun het nog even duurt voor de beloofde euro’s op uw rekening staan.

De gratis liquiditeitsprognose MKB kunt u hier downloaden

Dit artikel wordt u aangeboden door JonkerFieret adviseurs/accountants