Taalent helpt kinderen met dyslexie

BARNEVELD Taalent is een nieuwe praktijk voor dyslexiebehandeling en coaching, gevestigd aan de Hoefweg 4 in Barneveld. Orthopedadoog Ada Tavenier helpt kinderen, jongeren en hun opvoeders met een specifieke hulpvraag op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

,,Kindercoaching is een vrij nieuwe en laagdrempelige vorm van kortdurende begeleiding, wanneer het kind vastloopt in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld over de manier waarop het kind omgaat met anderen en omgekeerd. Of over de manier waarop het kind met gevoelens omgaat', zegt Ada Tavenier. ,,Taalent biedt coaching op school of in de eigen praktijk aan kinderen en jongeren met een specifieke hulpvraag, waarbij begeleiding afgestemd wordt op de hulpvraag van het kind en op zijn of haar mogelijkheden.''

Sinds 1 januari 2009 is de financiering van diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) bij kinderen opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Sinds 1 januari 2015 valt deze zorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Vergoeding van diagnose en behandeling is een zaak tussen ouders en gemeente. Aanmeldingen voor diagnose en behandeling van EED lopen via gecontracteerde aanbieders.

In de gemeente Barneveld gaat dat onder meer via de Hogeschool VIAA in Zwolle.

Taalent voert dyslexiebehandelingen uit in opdracht van de Hogeschool VIAA en is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL), dat sinds 1 januari 2009 basisschoolkinderen gespecialiseerde vergoede dyslexiezorg biedt.

Meer informatie via www.dyslexie-barneveld.nl of 06-44187340.